1P Otužování

VL + ML

1P1 Koupání v přírodě

Koupej se14) ve volné přírodě:
  • 120 dní v roce (ženy); 150 dní v roce (muži)ČIN
  • 200 dní v roce (ženy); 250 dní v roce (muži)VELKÝ ČIN
ML: Koupej se ve volné přírodě: D10-12 30 dní; Ch10-12 30 dní za sebou; D13-14 60 dní; Ch13-14 60 dní za sebou; D15 90 dní; Ch15 120 dní. Z tohoto počtu dní může být nejvýše polovina v moři jižněji než 50° s.š.
14) Koupej se
ponoř se do vody celý až po krk a pokud možno udělej alespoň 2 tempa

1P2 Koupání v řekách, rybnících, ...

  • Koupej se14) ve 100 řekách, jezerech, potocích, rybnících, přehradách, mořích7)ČIN
  • Koupej se14) ve 200 řekách, jezerech, potocích, rybnících, přehradách, mořích7)VELKÝ ČIN
ML: Koupej se ve 3× tolika řekách, jezerech, potocích, rybnících, přehradách, kolik je ti let.
7) Evidence
(nachozené km, noci v přírodě apod.): nutno předložit záznamy, které budou u každé položky obsahovat minimálně datum, místo a počet (km, nocí, …).
14) Koupej se
ponoř se do vody celý až po krk a pokud možno udělej alespoň 2 tempa

1P3 Koupání v zimě

Koupej se14) v přírodě, když leží sníh nebo mrzne:
  • ženy: 10×; muži: 10× a pokaždé přitom setrvej ve vodě 15 sČIN
  • ženy: 20×; muži: 20× a pokaždé přitom uplav 20 mVELKÝ ČIN
Do 18 let věku je možno plnit pouze za přítomnosti další osoby, která je schopna dát záchranu; i  u starších  se  tato  přítomnost osoby doporučuje. Nepočítá se koupání po sauně. Koupání v rámci tohoto činu lze započítat do činu 1P2, nelze započítat do činu 1P1.
ML: Koupej se v přírodě 5×, když leží sníh nebo mrzne.
14) Koupej se
ponoř se do vody celý až po krk a pokud možno udělej alespoň 2 tempa

1P4 Pravidelné cvičení

Cvič každý den 15 min (cviky nebo běh), pokud možno mimo budovu, jen v nejnutnějším oblečení:
  • 1 rok32), nevynechej více než 30 dníČIN
  • 2 roky32), nevynechej více než: ženy – 60 dní; muži – 30 dní (jen v případě nemoci)VELKÝ ČIN
ML: Cvič každý den 15 min (cviky nebo běh), pokud možno mimo budovu nebo u otevřeného okna, jen v nejnutnějším oblečení 1 rok, nevynechej více než 30 dní.
32) Rok
1 rok, tj. 12 měsíců – např. od 15. 2 do 14. 2. atd. Je-li psáno „kalendářní rok“, rozumí se od 1. 1. do 31. 12.

1P5 Pravidelná pohybová aktivita

Pravidelně jednou týdně po dobu 1 hodiny udržuj svojí fyzickou kondici nějakou pohybovou aktivitou (jakýkoliv pohybový druh sportu). Vynechané týdny po dobu dovolené či případné nemoci musíš nahradit.
  • Po dobu 20 týdnůČIN
  • Po dobu 40 týdnůVELKÝ ČIN
×