Šerpa poct

šerpa - foto

Woodcrafterské hnutí nepoužívá při své činnosti uniformy. Jednotícím doplňkem je při slavnostních příležitostech osobní šerpa poct. Ta mění jakýkoli oděv ve slavnostní. Většinou se předává při obřadu přijímání nového člena kmene.

Jde o pás červené barvy ušitý nejčastěji z flauše 10 až 15 cm široký, který je pro členy Velké lóže doplněn kruhovým štítem ze stejné látky (podšité látkou nebo kůží, je pak pevnější, drží tvar) o průměru 15 cm, který po nasazení šerpy spočívá uprostřed hrudníku. Vlastní pás je obvykle zakončen třásněmi z jelenice nebo jiného materiálu. Šerpa je sepnuta na levém boku knoflíkem, který si vyrobí její nositel podle vlastního vkusu. Délka šerpy je závislá na velikosti člena. Zapíná se pod úrovní pasu, od sepnutí přesahuje přibližně o vlastní šířku a dále pokračuje třásněmi. V některých kmenech jsou třásně vyhrazeny pouze členům velké lóže.

Nahoře na šerpě je umístěn znak woodcraftu, činovnické symboly odpovídající zastávaným postům v kmeni či LLM a znaky dosažených mistrovství na čtvercích z kůže. Ve výšce odpovídající středu hrudníku je u členů Velké lóže štít se symbolem titulu. U členů Malé lóže štít není a titul se umísťuje přímo na pás. Na okraji štítu (u Velké lóže) je od dosažení podmínek k udělení titulu sagamor 24 orlích per (po šesti z každého světla). Ostatní orlí pera jsou na šerpě umístěna v řadách pod štítem a u Malé lóže pod symbolem titulu (často rozdělená podle světel). Orlí pera na šerpě bývají obvykle buď vyšita bavlnkou či korálky nebo vystřižena z kůže a poté přišita nebo nalepena. Velké činy jsou navíc označeny žlutým svazečkem či korálkem. Nad štítem mohou být umístěna i mimořádná orlí pera. Někteří členové si zde připínají i další významné odznaky například dárce krve apod. Upomínky na čtverečcích kůže z významných ligových akcí se nejlépe hodí na druhý spodní okraj šerpy.

Pokud má nositel tolik orlích per, že se mu na šerpu nevejdou, může je umísťovat na zadní stranu šerpy (tedy na záda) nebo nosit druhou šerpu křížem či od zobrazování jednotlivých orlích per ustoupit a nechat pouze štít s 24 orlími pery a symbol titulu.

šerpa - obrázek

Pár rad

  • Šerpa bývá vyrobena nejčastěji z flauše. Kruh nejčastěji vyztužuje např. tvrdým papírem, nevydělanou kůží, hovězinou, tvrdou průsvitnou fólií atp.
  • Orlí pera na šerpě bývají většinou buď vyšita bavlnkou, nebo vystřižena z jelenice či jiné kůže. Pokud je orlí pero z kůže, bývá na šerpě buď přilepeno, nebo přišito.
  • Bývá zvykem, že v kruhu je po dosažení titulu Sagamor 24 orlích per. Před titulem Sagamor je v kruhu maximálně 23 orlích per.
  • U některých lidí představuje každý pruh na šerpě jedno světlo.

Historické okénko

Historie šerpy a její užívání je zpracováné na woodcrafterské wikipedii .
×