Historie Svitku březové kůry

Plnění orlích per provázelo woodcrafterské hnutí od samého začátku. Už v roce 1902 E. T. Seton – Černý vlk napsal sérii návodných článků, které vycházely na pokračování v časopise Ladies' Home Journal. Tyto články označil sám Seton za první vydání Svitku březové kůry. První knižní vydání vychází roku 1904 pod názvem The Red Book or How To Play Indian. Knihu obsahující mj. 93 činů a velkých činů vydal Seton vlastním nákladem. O dva roky později vychází upravené 5. vydání pod nejznámějším názvem The Birch-Bark Roll of the Woodcraft Indians, které obsahuje 104 orlích per.

Plnění činů ve kmenech přimělo Setona k postupným úpravám (např. přidání Mistrovství v r. 1915, požadavek rovnoměrného plnění činů pro tituly od r. 1927, rozšiřování počtu činů, změna číslování činů apod.) v dalších vydáních. Do Setonovy smrti vyšlo v Americe celkem 30 vydání Svitku.

První české knižní vydání Svitku březové kůry vyšlo zásluhou Miloše Seiferta v roce 1925. Po válce vydala Liga čs. woodcrafterů pro potřeby svých členů cyklostylované vydání a podobné vydání vydal ještě Přípravný výbor Ligy lesní moudrosti v roce 1968. V roce 1970 vydalo nakladatelství Olympia Knihu lesní moudrosti v překladu a úpravě Miloše Zapletala. Tato kniha obsahovala i systém orlích per (v nezměněném vydání vyšla znovu v roce 1991). Činy v jednotlivých knihách se od sebe často značně lišily. Navíc v dobách nesvobody si jednotlivé kmeny a oddíly vytvářely své vlastní úpravy podmínek poct - někdy citlivě, jindy bez hlubšího pochopení původní Setonovy myšlenky.

1913-1925

1913 Kaleidoskop skautské činnosti

Kaleidoskop skautské činnosti Již počátkem roku 1913 si Miloš Seifert opatří z Anglie Svitek z roku 1910, pod názvem The American Boy Scout - The official Hand-Book of Woodcraft for the Boy Scouts of America, se kterým pracuje. Existuje dochovaný překlad v rukopise nazvaný "Kaleidoskop skautské činnosti" ještě z dob prvního woodcrafterského kmene Dětí Živěny v Berouně.

1915 Setonův výchovný systém

915 Věstník sokolský roč. XIX., čís. 12/1915, str. 313-320 Část Seifertova překladu Svitku zabývající se zdatností zpracoval Jan Hořejší do formy článku "Ernest Thompson-Seton a jeho výchovná soustava dorostu" pro Věstník sokolský roč. XIX., čís. 12/1915, str. 313-320. Je zde zřejmá snaha přesvědčit náčelnictvo Sokola o začlenění woodcraftu do jejich programu.

1920 Přírodou a životem k čistému lidství

1920 Přírodou a životem k čistému lidství Knihu vydalo Dědictví Komenského roku 1920. Napsal jí Miloš Seifert s výrazným použitím Setonovy knihy „The Book of Woodcraft“ Jan Novák přeložil celé dlouhé pasáže z The Book of Woodcraft, v časopisu Vůdce IV. ročník 1923 č. 1-4, str. 10-15, 29-38, 45-50. V textu jsou Novákovy komentáře, které míří proti Seifertovi a LLM. K ruce měl 14. vydání Svitku z r. 1915. Seifert reaguje na Novákův počin poděkováním za překlad ve Skautu Průkopníkovi.

1923-24 Svitek březové kůry

1923-24 Svitek březové kůry 1923-24 Svitek březové kůry V letech 1923-24 vycházejí hektograficky rozmnožené brožurky vydávané kmenem Synů Želvy v Příbrami. Jde o Knihovnu smečky Černých Vlků. Jako svazek 4. Kniha Orlích per (1923), jako svazek 6. Svitek březové kůry (1924). Jde o překlady Miloše Seiferta s ilustracemi Pravdomila Svobody - Šedého Vlka. Brožurky mají formát A6 a rozsah 16 stran. Jedná se pouze o několik vybraných pasáží z knihy.

1925 Svitek březové kůry. Cesta k dokonalosti

1925 Svitek březové kůry. Cesta k dokonalosti 1925 Svitek březové kůry. Cesta k dokonalosti

První úplné české vydání Svitku připravil r. 1925 pod svým a Setonovým jménem Miloš Seifert u nakladatele B. Kočího. Svou verzi překladu původně dělal podle sedmnáctého a osmnáctého vydání Svitku z r. 1918, kterou aktualizoval dle tehdy zcela čerstvě vydaného dvacátého vydání s názvem "The Birch Bark Roll of Woodcraft for Boys and Girls from 4 to 94" z r. 1925.

Zajímavostí je, že existují dvě vydání s různými obálkami a shodným obsahem. Nakladatel Kočí zjevně vydal dotisk knihy o několik let později.

Období nesvobody

1948 Svitek březové kůry. Kniha Orlích per

1948 Svitek březové kůry. Kniha Orlích per Nové aktualizované vydání Svitku pro potřeby českých woodcrafterů připravovala již během války skupina členů LČW. K vydání dochází roku 1948 (v knize neuvedeno), jako nakladatel je uvedena Liga čs. vudkrafterů. Svitek je rozmnožen cyklostylem, má formát A4 a jednotlivá světla jsou ve čtyřech složkách (14+14+12+16, tj. celkem 56 stran).

1968 Svitek březové kůry. Kniha Orlích per

1968 Svitek březové kůry. Kniha Orlích per V přepracované podobě v pěti svazcích pod názvem Svitek březové kůry, Kniha 1 - Kmenové zřízení, 2 - Vudkrafterský táborový řád, 3 - Kniha Orlích per, 4 - Mistrovství lesní moudrosti, 5 - Táboření. Brožurky vyšly pro interní potřebu klubů lesní moudrosti organizovaných v rámci České tábornické unie. Samotný Svitek má formát A4 a je rozmnožen cyklostylem.

1970 Kniha Lesní moudrosti

1970 Kniha Lesní moudrosti Překlad Setonovy knihy "The Book of Woodcraft and Indian Lore", z roku 1929, vydala Olympia roku 1970 pod názvem "Kniha Lesní moudrosti". Jedná se o výrazně zkrácené a upravené vydání v překladu Miloše Zapletala. Úplného vydání se dočká čtenář až v letech 2003-2004, kdy vychází nový Zapletalův překlad ve dvou svazcích v nakladatelství Leprez.
Úplné vydání - M. Zapletal

1972 Zápisník orlích per

1972 Zápisník orlích per

V roce 1972 vypracoval Ivan Makásek – Hiawatha brožurku s přehledem činů pro svůj kmen Neskenon. Později dochází k různým úpravám a variacím tzv. Zápisníku orlích per pro další kmeny Společenství Midewiwin. Základem byly překlady Seiferta a Zapletala.

Jejich používání má samostatnou historii.

1977 Stezka orlích per

1977 Stezka orlích per Vladimír Oborský - Wabimatto vypracoval roku 1977 pro Kmeny lesní moudrosti (Mawaden, Huascaran ad) soupis činů pod názvem Stezka orlích per. Jde o sešitek s tvrdými deskami formátu A6, který je vzhledem i obsahem velmi podobný midewiwinským Zápisníkům orlích per.

1981 Svitek březové kůry

1981 Svitek březové kůry Opět v přepracované podobě vydala Náčelnická rada KLM Svitek březové kůry v 7 svazcích. 1 - Základy woodcraftu, 2 - Totemy, 3 - Obřadnictví, 4 - Kmenové zřízení, 5. Wa-pa-ha. Kniha orlích per, 6. Mistrovství woodcraftu, 7. Kmenová praxe. Editorem byl Vladimír Oborský - Wabimatto, dále se na Svitku podíleli Martin Kupka - Logan, Petr Wilhelm - Willy.

1990 až současnost

1990 Svitek březové kůry

Obálka svitku

Při obnovení činnosti Ligy lesní moudrosti se různost přístupu k plnění činů ukázala jako nepříjemná komplikace, a proto již v roce 1990 Liga vydává Loganův doslovný překlad Setonova Svitku z roku 1930. Na překladu se podíleli i Biminiji - František Kožíšek a Wabaša - Julius Moravec Toto sjednocení podmínek a návrat ke kořenům woodcraftu (často kritizovaný, ale v té době zřejmě nutný) umožnilo nasměrovat stovky začínajících woodcrafterů na stezku orlích per.

1991 Kniha orlích per pro Malou lóži

Obálka svitku

V roce 1991 se podařilo vytvořit a vydat Knihu orlích per pro Malou lóži (věk 10–16 let) v aktualizované úpravě, aby dobře vyhovovala dětským kmenům Ligy. Tato kniha se v Malé lóži plně osvědčila, bohužel však nebyla kompatibilní s používaným vydáním Svitku z r. 1990.

1997 Svitek březové kůry – Kniha orlích per

Obálka svitku

Během prvních let činnosti Ligy se ukázalo, že myšlenka systému orlích per je sice stále živá a velmi aktuální, ale u znění a systematiky jednotlivých činů přináší stáří 60 let a podmínky pro jiný kontinent problémy. Ukazovalo se, že formulace některých činů nejsou jednoznačné a Ústřední rada orlích per pak musela často řešit vzniklé rozpory ve Velké lóži, což odrazovalo od plnění činů. Proto došlo v roce 1996 k rozhodnutí vytvořit i pro Velkou lóži nový Svitek březové kůry, který by plně respektoval Setonovy myšlenky a cíle, ale přitom uspokojil potřebu osobního zdokonalování všech woodcrafterů i na prahu 21. století.

Významnou posilou pro tuto práci byla návštěva Setonovy dcery Dee Barber Seton v r. 1996 v Čechách. Dee nás v našem úsilí velmi podpořila a její vysvětlení některých Setonových pravidel (například způsob povyšování činů na velké činy) umožnilo formulovat v tomto Svitku jednoznačně některé dosud sporné body.

Na tomto Svitku pracoval rozsáhlý tým zkušených členů Ligy i přizvaných odborníků a specialistů mimo LLM pod vedením Willyho a Čiksiky.

1999 Orlí pera pro Malou lóži

Obálka svitku

Výtah ze Svitku 1997 pro potřeby Malé lóže, v kapesním formátu A6.

2003 Svitek březové kůry – Kniha orlích per, 2. vydání

Obálka svitku

Díky zprovoznění internetové databáze splněných orlích per v roce 2002 a dalším poznatkům z činnosti došlo k úpravám znění 15 % všech orlích per, zejména k úpravě činů z 2. světla tak, aby lépe motivovaly k poznávání přírody.

2004 Svitek březové kůry – Kniha mistrovství

Obálka svitku

Vydání Svitků 1997 a 2003 ještě neobsahovala systém mistrovství – na tomto poli čekala tvůrce Svitku další několikaletá práce. Plnění mistrovství se tak bohužel dostalo trochu mimo hlavní zájmy kmenů i jednotlivců. Tento sešit přinesl 46 Mistrovství, každé nově upravené do čtyř částí – základní část, teorie, praxe a služba.

2006 Zápisník korálkových činů – Lóže skřítků

Obálka svitku

Kolektiv pod vedením Pajdy zpracoval sešit očekávaný zejména nově vznikajícími rodinnými kmeny a obsahující korálkové činy pro nejmenší woodcraftery (4–10 let).

2011 Svitek březové kůry – 2. vydání, elektronicky vydané změny

obálka není

Za 8 let od 2. revidovaného vydání Svitku nashromáždila ÚROP množství poznatků a připomínek ke znění činů.Elektronické vydání pouze pro členy LLM s opravami nejdůležitějších připomínek.

2012 Svitek březové kůry pro Malou lóži

Obálka svitku

Nové vydání Svitku ML s aktualizovanými podmínkami některých činů.

2012 Orlí pera a mistrovství pro malé zálesáky a woodcraftery

Obálka svitku

Tato obrázková brožura je určena veřejnosti a nabízí zjednodušený výběr činů a několik mistrovství pro Malou lóži.

2013 Svitek březové kůry – 3. vydání

Obálka svitku

Za 10 let od 2. revidovaného vydání Svitku nashromáždila ÚROP množství poznatků a připomínek ke znění činů. Nový Svitek přinesl zejména nové světlo – Historické výrobky s 12 činy pro všechny, kteří hledají inspiraci i jinde než u severoamerických indiánů, a dále přehlednější podmínky u všech mistrovství.

2014 Korálkové činy pro skřítky

Obálka svitku

Nově zpracovaný sešit A5 pro nejmenší woodcraftery.

sestavili Tomáš Studenovský - Tuwanakha, Jiří Macek - Čiksika a Pavel Spálený - Yučikala
×