To nejlepší z praxe

V této části zmíním věci, ke kterým se během let došlo jako k nejlepším „řešením“. Není nutné se těmito pravidly řídit, ale je vhodné o nich alespoň vědět.

ROP

dýmka

Většinou zasedá ROP před samotným sněmem. ROP obsahuje minimálně tři lidi a jeden z členů je jejím náčelníkem.

U některých kmenů jsou členy ROP všichni členové kmene. ROP je poté součástí samotného sněmu. Toto však není vhodné v případě velkého počtu účastníků sněmu (resp. žadatelů o OP).

Pokud žadatel překonal při plnění OP víc než jen sám sebe a na plnění OP tvrdě pracoval, je možné v některých případech naopak laťku snížit a OP uznat, ačkoliv nejsou podmínky OP plně splněny. Toto by však nemělo být pravidlem a mělo by se to dít jen zcela výjimečně.

ROP by měla dokázat klást na žadatele dotazy. Žadatel by měl mít vědomosti týkající se OP před ROP. (Těžko někomu uznat OP např. o woodcrafterském zákonu, který sice možná před měsícem žadatel znal, ale před ROP není schopen říci alespoň základy tohoto zákona.)

ROP by měla u starších a dospělých lidí plně respektovat možnost „svědčím si sám“ v případě, že to má smysl.

Podmínky plnění OP

Je vhodné – pokud je to jen trochu možné – vždy splnit podmínky OP na „110 %“. Předejde se pak případným zklamáním.

Pokud se jedná o OP, kde je třeba splnit něco, co lze změřit, měl by žadatel vědět přesná čísla svého výkonu. Argumenty typu „to určitě 10 dm2 dá“ nesmí obstát. Žadatel by měl znát velikosti pokud možno přesně. (Pochopitelně, čím méně výkon převyšuje nastavený limit, tím je nutno měřit přesněji a pečlivěji.) Toto měření se netýká jen sportovních výkonů či ozdobených ploch, ale i např. počtu normostran nějakého textu.

Razítko na glejtu

Bývá zvykem, že kmen má pro svou ROP razítko, které tiskne na glejty „obsahující“ uznaná OP.

Udělení titulu

Bývá zvykem, že navrhovatel adepta na lesní titul na sněmu nějak představí a zhodnotí jeho lidské kvality.

U dětí není nutné, aby si sami hledali svého navrhovatele.

Registr OP

Je vhodné při evidenci OP v registru vyplňovat i poznámku. To z toho důvodu, že je jednak možné později zjistit, k čemu se OP vztahovalo, popř. jakých podmínek se při plnění OP dosáhlo (např. za jaký čas žadatel danou vzdálenost uběhl, které rostliny určil na čin a které na velký čin, na jaké téma byla úvaha atp.). Navíc se pak daleko lépe navazuje např. při plnění velkého činu u OP, kde již máme čin splněný.

Obecně je vhodné vyplňovat z důvodů vystavení náhradního glejtu veškeré kolonky v registru co nejpoctivěji.

Udílení OP na sněmu

V případě velkého počtu zúčastněných je někdy vhodnější nevyjmenovávat jednotlivá OP, o které žadatel žádá, ale prostě jen konstatovat, že žádá o udělení orlích per (která byla schválena ROP).

×