Tituly

symbol

Hledač Cesty

je ten, kdo ve kmeni splní Zasvěcovací stezku a je přijat do kmene. Stráž – jednotlivec na cestě lesní moudrosti – neplní zpravidla Zasvěcovací stezku a získává tedy rovnou další titul:
symbol

Stopař

je ten, kdo získal 12 orlích per* (z každého světla 3). Nutnou podmínkou na stopaře je rovněž znalost Zákona čtyřnásobného ohně. Tuto znalost musí prokázat každý, kdo ji neprokázal již v rámci Zasvěcovací stezky.

symbol

Sagamor

je ten, kdo získal 24 orlích per* (z každého světla 6).
symbol

Velký Sagamor

je ten, kdo získal 24 VELKÝCH ORLÍCH PER (z každého světla 6) + 24 orlích per* .
symbol

Orlí Sagamor

je ten, kdo získal 24 VELKÝCH ORLÍCH PER (z každého světla 6) + 36 orlích per* (z každého světla alespoň 6).
symbol

Velký Orlí Sagamor

je ten, kdo získal 36 VELKÝCH ORLÍCH PER (z každého světla alespoň 6) + 36 orlích per* .
symbol

Sachem

je ten, kdo získal 36 VELKÝCH ORLÍCH PER + 48 orlích per* (z každého světla alespoň 9).
symbol

Velký Sachem

je ten, kdo získal 48 VELKÝCH ORLÍCH PER (z každého světla alespoň 9) + 48 orlích per* .
symbol

Orlí Sachem

je ten, kdo získal 48 VELKÝCH ORLÍCH PER (z každého světla alespoň 9) + 72 orlích per* (z každého světla alespoň 12).
symbol

Velký Orlí Sachem

je ten, kdo získal 72 VELKÝCH ORLÍCH PER (z každého světla alespoň 12) + 72 orlích per* .
symbol

Sachem Ipawa

je ten, kdo získal 72 VELKÝCH ORLÍCH PER (z každého světla alespoň 12) + 100 orlích per* (z každého světla alespoň 18).
symbol

Velký Sachem Ipawa

je ten, kdo získal 100 VELKÝCH ORLÍCH PER (z každého světla alespoň 18) + 100 orlích per* .
symbol

Orlí Sachem Ipawa

je ten, kdo získal 100 VELKÝCH ORLÍCH PER (z každého světla alespoň 18) + 200 orlích per* (z každého světla alespoň 25).
symbol

Velký Orlí Sachem Ipawa

je ten, kdo získal 200 VELKÝCH ORLÍCH PER (z každého světla alespoň 25) + 200 orlích per* .
* „Orlími pery“ se zde rozumějí buď ORLÍ PERA, nebo VELKÁ ORLÍ PERA.

V Malé lóži (věk 10 až 16, max. 18 let) lze plnit všechny ČINY (nikoliv VELKÉ ČINY) uvedené v tomto svitku, pokud není výjimečně u konkrétního ČINU omezena platnost (např. „pouze od 18 let“). Vzhledem k tomu, že pro potřeby dětských kmenů je tento svitek příliš rozsáhlý a některé ČINY jsou zaměřeny spíše na starší členy, je výtah ČINŮ tohoto svitku vhodných pro Malou lóži vydán v samostatném vydání (2012) pro potřeby kmenů Malé lóže.

První část každé skupiny (označenou VL + ML) tvoří činy vhodné pro Malou i Velkou lóži. Pokud není u ČINU uvedeno odchylné znění pro Malou lóži, platí pro obě lóže stejné pod- mínky – samozřejmě s přihlédnutím k věku žadatele. (Znění VELKÉHO ČINU se ovšem vzta- huje vždy pouze k Velké lóži.) Pod označením VL následují činy vhodné pouze pro Velkou lóži. Tyto činy nejsou uvedeny ve výtahu pro Malou lóži, i když je přípustné, aby členové Malé lóže plnili i tyto činy (pojem „čin pro Velkou lóži“ není totéž jako pojem „VELKÝ ČIN“).

symbol

Hledač Cesty Čikala

je ten, kdo zná zákon čtyřnásobného ohně, dokáže vysvětlit znak, heslo a pozdrav lesní moudrosti, prošel zasvěcovací stezkou a  je přijat dle zákonů kmene (rodu).
symbol

Poutník

je ten, kdo získal 4 orlí pera (z každého světla 1).
symbol

Lovec

je ten, kdo získal 8 orlích per (z každého světla 2).
symbol

Stopař Čikala

je ten, kdo získal 12 orlích per (z každého světla 3).
symbol

Sagamor Čikala

je ten, kdo získal 24 orlích per (z každého světla 6).Je ten, kdo je starý 14 let (hranice může být náčelníkem kmene snížena).
symbol

Orlí Sagamor Čikala

je ten, kdo získal 36 orlích per (z každého světla alespoň 6).
symbol

Sachem Čikala

je ten, kdo získal 48 orlích per (z každého světla alespoň 9).

Pro nejmenší woodcraftery (4–10 let), kteří tvoří tzv. Lóži skřítků, máme systém zkoušek a titulů, který vyšel v Zápisníku korálkových činů.

Korálkové činy jsou určeny pro děti ve woodcrafterských rodinách, rodech i kmenech. Na rozdíl od obou dílů Svitku březové kůry není tento svitek obecně závazným systémem platným v celé Lize lesní moudrosti. Pocty mají platnost pouze pro věk do 10 let a nelze je převádět na činy uvedené v tomto svitku.

V zápisníku z roku 2006 je kolem stovky činů z běžných činností kmene. Každý čin je rozdělen do tří úrovní – stupňů. První stupeň by měl být snadno dostupný pro předškolní děti, druhý pro prvňáky a druháky, třetí – nejnáročnější je pro třeťáky a čtvrťáky. Což neznamená, že by šikovnější předškoláci nemohli plnit i obtížnější úkoly, nebo že by starší děti nedostaly korálek za splnění méně náročnějšího kritéria. Pro větší malebnost se v některých kmenech místo „korálek“ používá pojmenování „totolan“ (= korálek v řeči dakotských indiánů).

Za každý splněný čin (respektive jeho stupeň) si členové bratrstva skřítků vybarvují bílé korálky u znění podmínek činů. Na sněmu kmene pak obdrží skutečné korálky. Z korálků takto získaných si může skřítek navlékat náhrdelník, který pak nosí při slavnostních příležitostech kmene (sněmy apod.) a který symbolicky představuje woodcrafterskou šerpu poct. Každý kmen – rod si může zvolit jakýkoliv způsob prezentace splněných činů. V některých kmenech barevně odlišují korálky získané v různých světlech, jinde jsou barvou či velikostí odlišené korálky 3. stupně, jinde se zaměřují na malebnost a korálky od sebe oddělují větším korálkem vždy po deseti stejných, aby se snadněji počítal počet korálků pro uznání skřítkovského titulu.

Splněné korálkové činy nejsou převoditelné do Malé lóže, ale pokud si skřítci, jejich rodiče a náčelníci v zápisníčku povedou dobrou evidenci (u činů z přírody např. seznamy určených přírodnin), bude po přechodu do Malé lóže pro tyto členy snazší na tyto již splněné korálkové činy navázat doplněním chybějících podmínek.

symbol

Skřítek

je ten, kdo získal 20 korálků.
symbol

Dřevař

je ten, kdo získal 40 korálků.
symbol

Nosič vody

je ten, kdo získal 60 korálků.
symbol

Strážce ohně

je ten, kdo získal 80 korálků.
symbol

Strážce koní

je ten, kdo získal 120 korálků.
symbol

Strážce tábora

je ten, kdo získal 160 korálků.
×