1T Sebeobrana

VL + ML

1T1 Základy sebeobrany

Prakticky předveď29) základní pády vpřed, stranou, vzad s tlumením (odplácnutím):
  • na tatami nebo žíněnceČIN
  • na tvrdé podložce (parkety, hřiště – ne tráva)VELKÝ ČIN
29) Předveď
předveď (prakticky) odborníkovi19). Ten může dávat doplňující otázky.
19) Odborník
člověk, který:
a) daný obor vystudoval či studuje, pracuje v tomto oboru nebo v něm má hluboké znalosti;
b) zajímá se o daný obor, sám tento čin splnil a může své znalosti doložit dalšími fakty (další příbuzné činy, mistrovství, ceny v soutěžích, výsledky v soutěžích apod.).

1T2 Obranné prvky

  • Předveď 2 chvaty (hod, podraz, přehoz, …) proti útočníkovi, vycházející z některého bojového umìní. Předveď obranu proti bodnutí maketou nože shora i zdola, proti škrcení, proti držení za oděv a proti útoku úderem rukyČIN
  • Předveď 8 chvatů (hod, podraz, přehoz, …) proti útočníkovi, vycházejících z některého bojového umění. Předveď po třech různých způsobech obrany proti úderům, kopům, škrcení a držení za oděv. Prokaž, že znáš ustanovení zákona týkající se přiměřené obranyVELKÝ ČIN
VL

1T3 Umění sebeobrany

  • Získej žákovský stupeň (kyu) v polovině (či těsně před polovinou) škály používané v bojovém umění, kterému se věnuješ (např. čtvrté kyu při šestistupňové, či páté kyu při sedmistupňové škále)ČIN
  • Získej 1. mistrovský stupeň (1. dan) v některém z bojových uměníVELKÝ ČIN
×