1U3 Střelba z předovky

VL
Předveď29), že bezpečně ovládáš správný postup při nabíjení a střílení z pušky s perkusním či křesacím zámkem. Krátce pohovoř23) o historii těchto zbraní. Střílej z 50 m 10 ran do bílého terče o průměru 60 cm s vyznačeným černým středem o průměru 20 cm.
  • 8 zásahů do terčeČIN
  • 8 zásahů do černého středuVELKÝ ČIN
23) Pohovoř (1)
pohovoř před odborníkem19). Ten může dávat doplňující otázky.
19) Odborník
člověk, který:
a) daný obor vystudoval či studuje, pracuje v tomto oboru nebo v něm má hluboké znalosti;
b) zajímá se o daný obor, sám tento čin splnil a může své znalosti doložit dalšími fakty (další příbuzné činy, mistrovství, ceny v soutěžích, výsledky v soutěžích apod.).
29) Předveď
předveď (prakticky) odborníkovi19). Ten může dávat doplňující otázky.
19) Odborník
člověk, který:
a) daný obor vystudoval či studuje, pracuje v tomto oboru nebo v něm má hluboké znalosti;
b) zajímá se o daný obor, sám tento čin splnil a může své znalosti doložit dalšími fakty (další příbuzné činy, mistrovství, ceny v soutěžích, výsledky v soutěžích apod.).
×