1U Střelectví

Bezpodmínečně je nutno dodržovat bezpečnostní opatření uvedená v úvodu Svitku!
VL + ML

1U1 Střelba ze vzduchovky do terče

Ze vzdálenosti 10 m střílej 10 ran do standardního terče (ø 120 mm) z libovolné polohy s možností opory lokte (můžeš mít 3 nástřelné):
  • 70 bodůČIN
  • 85 bodůVELKÝ ČIN

1U2 Střelba ze vzduchovky z poloh

Střílej s možností opory lokte ze vzdálenosti 7 m: 10 ran vleže, 10 ran vkleče nebo vsedě a 10 ran vestoje na 30 krabiček od sirek postavených na trámu tak, abys jich srazil:
  • 20ČIN
  • 26VELKÝ ČIN
VL

1U3 Střelba z předovky

Předveď29), že bezpečně ovládáš správný postup při nabíjení a střílení z pušky s perkusním či křesacím zámkem. Krátce pohovoř23) o historii těchto zbraní. Střílej z 50 m 10 ran do bílého terče o průměru 60 cm s vyznačeným černým středem o průměru 20 cm.
  • 8 zásahů do terčeČIN
  • 8 zásahů do černého středuVELKÝ ČIN
23) Pohovoř (1)
pohovoř před odborníkem19). Ten může dávat doplňující otázky.
19) Odborník
člověk, který:
a) daný obor vystudoval či studuje, pracuje v tomto oboru nebo v něm má hluboké znalosti;
b) zajímá se o daný obor, sám tento čin splnil a může své znalosti doložit dalšími fakty (další příbuzné činy, mistrovství, ceny v soutěžích, výsledky v soutěžích apod.).
29) Předveď
předveď (prakticky) odborníkovi19). Ten může dávat doplňující otázky.
19) Odborník
člověk, který:
a) daný obor vystudoval či studuje, pracuje v tomto oboru nebo v něm má hluboké znalosti;
b) zajímá se o daný obor, sám tento čin splnil a může své znalosti doložit dalšími fakty (další příbuzné činy, mistrovství, ceny v soutěžích, výsledky v soutěžích apod.).
×