3W Tesařství, truhlářství

Smyslem činů této skupiny je především zvládnutí jednoduchých tradičních tech­no­lo­gií. Při plnění těchto činů pracuj pouze sám. Lze použít veškeré běžné nářadí mimo elektrických strojů (použít lze jen vrtačku na vrtání děr). Všechny výrobky musí být funkční.
VL + ML

3W1 Práce tesaře a truhláře

  • Předveď29), že umíš používat tyto nástroje: pila, sekera, hoblík, dláto, poříz, rašple, pilník, nebozez, kolovrátek, kladivo, úhelník, pokosník, vodováha, olovnice, křídovaná šňůra. Vyměř paterkou pravý úhel. Navíc udělej nějaký výrobek, přičemž použiješ alespoň 5 z uvedených nástrojůČIN
  • Rozeznej jen dle kresby dřeva našich18) 8 různých stromů. U každého řekni, k čemu je dřevo vhodné z hlediska truhláře či tesaře. Vysvětli51) význam pravé a levé strany prkna. Dobře nabrus dláto, hoblík nebo poříz. Hoblíkem hladce ohobluj rovinu na hrubém prkně 6 dm2. Předveď29) v praxi tyto spoje: přeplátování rohové a křížové, čepování rohové, svlak a spojení na „rybinu“. Postav s pomocníkem užitečnou pevnou tesařskou stavbu (např. krmelec, dřevník, altán apod.), nebo zhotov sám složitější truhlářský výrobek (police, lavice, židle, …)VELKÝ ČIN
18) Naše (druhy, zástupci)
druhy či zástupci živočichů nebo rostlin, které jsou v naší zemi původní.
29) Předveď
předveď (prakticky) odborníkovi19). Ten může dávat doplňující otázky.
19) Odborník
člověk, který:
a) daný obor vystudoval či studuje, pracuje v tomto oboru nebo v něm má hluboké znalosti;
b) zajímá se o daný obor, sám tento čin splnil a může své znalosti doložit dalšími fakty (další příbuzné činy, mistrovství, ceny v soutěžích, výsledky v soutěžích apod.).
51) Vysvětli
popiš odborníkovi19). Ten může dávat doplňující otázky.
19) Odborník
člověk, který:
a) daný obor vystudoval či studuje, pracuje v tomto oboru nebo v něm má hluboké znalosti;
b) zajímá se o daný obor, sám tento čin splnil a může své znalosti doložit dalšími fakty (další příbuzné činy, mistrovství, ceny v soutěžích, výsledky v soutěžích apod.).

3W2 Výrobky bez hřebíků

Vyrob:
a) jednoduchý rám na proutkovou postel; b) lavici z rozštípnuté klády se zasazenýma nohama; c) kozu na řezání dřeva; d) pohodlný stůl 1 m2; e) zastřešení studánky; f) jiný podobný výrobek.
  • 2 podmínkyČIN
  • 4 podmínkyVELKÝ ČIN
Výrobek musí držet pevně pohromadě, aby jej bylo možno přenášet. Nelze použít ani ostatní spojení (vruty, drát, provaz, lepidlo, …).
ML: Vyrob jednoduchý rám na proutkovou postel.

3W3 Dřevěná truhla

Z prken, která mohou být ohoblována na obráběcím stroji někým jiným, vyrob50) s pomocí truhlářských spojů (čepy, zádlaby, kolíčky) dřevěnou truhlu. Spoje můžeš navíc zpevnit lepidlem. Hřebíky či vruty lze použít pouze pro připevnění dna a víka.
  • Truhlička s víkem, objem 2,5 lČIN
  • Truhla (objem 40 l) s odklápěcím víkem. Lze použít kovové panty s vruty apod.VELKÝ ČIN
50) Vyrob
rozumí se výroba z materiálů, které je možno koupit i v obchodě, není-li stanoveno jinak. Nelze vyrábět ze stavebnice či polotovarů, umožňujících sestavením vznik jednoznačně definovaného výrobku.
VL

3W4 Tesání dřeva

a) Vytesej z klády rovnou a stejně tlustou fošnu s 0,5cm tolerancí rozměrů, které si předem pevně zvolíš. Minimální stesaná plocha 1 m2;
b) stesej do roviny plochy z celých či rozštípnutých klád k libovolnému účelu (lavice, lávka), celková stesaná plocha 1 m2. Dále nahrubo vytesej a dlátem vydlab odtokové koryto ke studánce v délce 1 m;
c) naštípej ze špalku 200 ks jednoduchých šindelů (bez drážky) v délce min. 40 cm.
  • 1 podmínkaČIN
  • 2 podmínkyVELKÝ ČIN
K tesání lze použít jen sekeru a malou pilku. 

3W5 Truhlářské výrobky

Vyrob50):
a) dřevěnou lucernu (drážky pro sklo smí vyříznout na obráběcím stroji někdo jiný);
b) 2 různé předměty, např. hračku s pohyblivým prvkem (kolečka, ručičky, …) nebo vícedílný hlavolam;
c) dřevěné vědro s kovovými či dřevěnými obručemi (objem 5 l);
d) intarzie z dýh, plocha 6 dm2;
e) dřevěnou čutoru o objemu 1 l.
  • 1 podmínkaČIN
  • 2 podmínkyVELKÝ ČIN
50) Vyrob
rozumí se výroba z materiálů, které je možno koupit i v obchodě, není-li stanoveno jinak. Nelze vyrábět ze stavebnice či polotovarů, umožňujících sestavením vznik jednoznačně definovaného výrobku.
×