2D Historie

VL + ML

2D1 Symboly naší republiky

a) Vyjmenuj všechny státní symboly tak, jak jsou uvedeny v ústavě; prokaž, že znáš historii a popis státní vlajky naší republiky od r. 1918 a způsoby používání vlajky a praporu;
b) Vysvětli51) historický vznik a vývoj státních symbolů; zazpívej (nebo zarecituj) zpaměti státní hymnu a vylož její vznik a historii;
c) Vysvětli51), od kdy máme ústavu a jaký byl její vývoj od roku 1918; chronologicky vyjmenuj všechny prezidenty republiky od roku 1918 a stručně o nich vyprávěj skupině osob35).
 • 1 podmínkaČIN
 • 2 podmínkyVELKÝ ČIN
35) Skupina osob
nejméně tři osoby (kromě tebe).
51) Vysvětli
popiš odborníkovi19). Ten může dávat doplňující otázky.
19) Odborník
člověk, který:
a) daný obor vystudoval či studuje, pracuje v tomto oboru nebo v něm má hluboké znalosti;
b) zajímá se o daný obor, sám tento čin splnil a může své znalosti doložit dalšími fakty (další příbuzné činy, mistrovství, ceny v soutěžích, výsledky v soutěžích apod.).

2D2 Česká historie

Pro období: do r. 1306; 1306–1437; 1437–1526; 1526–1740; 1740–1918; od r. 1918:
a) Pojmenuj a charakterizuj každé z těchto období;
b) Prokaž, že znáš o každém období: významné události, druh a geografické vymezení státních útvarů, události dané uvedenými letopočty;
c) Porovnej každé období s událostmi ve světě a pohovoř23) o vztazích a kontaktech českých zemí se světem.
 • 1 podmínkaČIN
 • 2 podmínkyVELKÝ ČIN
ML: Charakterizuj středověk, novověk do r. 1918 a období od r. 1918. Prokaž, že znáš u těchto období: významné události a druh a geografické vymezení státních útvarů.
23) Pohovoř (1)
pohovoř před odborníkem19). Ten může dávat doplňující otázky.
19) Odborník
člověk, který:
a) daný obor vystudoval či studuje, pracuje v tomto oboru nebo v něm má hluboké znalosti;
b) zajímá se o daný obor, sám tento čin splnil a může své znalosti doložit dalšími fakty (další příbuzné činy, mistrovství, ceny v soutěžích, výsledky v soutěžích apod.).

2D3 Hrady a zámky

Navštiv a prokaž, že znáš28) historii:
a) 10 hradů (mohou to být i zříceniny nebo hradiště)
b) 10 zámků
c) 10 církevních objektů (kostely, chrámy, kláštery)
 • 1 podmínkaČIN
 • 2 podmínkyVELKÝ ČIN
28) Prokaž, že znáš (umíš)
popiš či předveď odborníkovi19). Ten může dávat doplňující otázky.
19) Odborník
člověk, který:
a) daný obor vystudoval či studuje, pracuje v tomto oboru nebo v něm má hluboké znalosti;
b) zajímá se o daný obor, sám tento čin splnil a může své znalosti doložit dalšími fakty (další příbuzné činy, mistrovství, ceny v soutěžích, výsledky v soutěžích apod.).

2D4 Historické slohy

 • Popiš základní znaky hlavních stavebních slohů na našem území (románský, gotika, renesance, baroko, klasicizmus, secese, romantizující slohy, kubizmus) a uveď 2 význačné stavby každého slohuČIN
 • Zdokumentuj (včetně ilustrací9)) základní znaky výše uvedených slohů na konkrétních stavbách, které navštívíš – u každého slohu 2 památky z různých lokalit. Dále uveď charakteristické znaky dalších druhů umění spjatých s daným slohem (malířství, hudba, …) a jmenuj 2 představitele každého slohu (jsou-li známi)VELKÝ ČIN
9) Ilustrace
doplnění pozorování nebo jiného textu kresbami vystihujícími daný děj (nemusí být vlastní), fotografiemi, skicami apod.

2D5 Historie místa bydliště

 • Prokaž, že znáš28) o své obci (nejbližším městě, městské čtvrti): etymologii názvu místa, historii, popis městského znaku (pokud existuje), přírodní zajímavosti v okolí (parky, rezervace, naleziště, …), význačné objektyČIN
 • Splň ČIN a dále uveď málo známé skutečnosti, které jsi zjistil v městském archivu či obecní kronice. Dále pohovoř23) o význačných rodácích a obyvatelích a o místních zvycích a slavnostech v minulosti a současnostiVELKÝ ČIN
23) Pohovoř (1)
pohovoř před odborníkem19). Ten může dávat doplňující otázky.
19) Odborník
člověk, který:
a) daný obor vystudoval či studuje, pracuje v tomto oboru nebo v něm má hluboké znalosti;
b) zajímá se o daný obor, sám tento čin splnil a může své znalosti doložit dalšími fakty (další příbuzné činy, mistrovství, ceny v soutěžích, výsledky v soutěžích apod.).
28) Prokaž, že znáš (umíš)
popiš či předveď odborníkovi19). Ten může dávat doplňující otázky.
19) Odborník
člověk, který:
a) daný obor vystudoval či studuje, pracuje v tomto oboru nebo v něm má hluboké znalosti;
b) zajímá se o daný obor, sám tento čin splnil a může své znalosti doložit dalšími fakty (další příbuzné činy, mistrovství, ceny v soutěžích, výsledky v soutěžích apod.).

2D6 Osobnosti našeho národa

 • Vyjmenuj 10 osobností, které považuješ v naší historii za významné, a vysvětli51), proč. Pohovoř23) celkem 30 minut o jejich životě a díleČIN
 • Totéž o 20 osobnostech, celkem 60 minut; z toho musí být uvedeno 5 patronů české zeměVELKÝ ČIN
23) Pohovoř (1)
pohovoř před odborníkem19). Ten může dávat doplňující otázky.
19) Odborník
člověk, který:
a) daný obor vystudoval či studuje, pracuje v tomto oboru nebo v něm má hluboké znalosti;
b) zajímá se o daný obor, sám tento čin splnil a může své znalosti doložit dalšími fakty (další příbuzné činy, mistrovství, ceny v soutěžích, výsledky v soutěžích apod.).
51) Vysvětli
popiš odborníkovi19). Ten může dávat doplňující otázky.
19) Odborník
člověk, který:
a) daný obor vystudoval či studuje, pracuje v tomto oboru nebo v něm má hluboké znalosti;
b) zajímá se o daný obor, sám tento čin splnil a může své znalosti doložit dalšími fakty (další příbuzné činy, mistrovství, ceny v soutěžích, výsledky v soutěžích apod.).

2D7 Historické osobnosti

 • Vyjmenuj 10 osobností, které považuješ ve světové historii za významné, a vysvětli51), proč (neuváděj žijící osoby). Pohovoř23) celkem 30 minut o jejich životě a díleČIN
 • Totéž o 20 osobnostech, celkem 60 minutVELKÝ ČIN
23) Pohovoř (1)
pohovoř před odborníkem19). Ten může dávat doplňující otázky.
19) Odborník
člověk, který:
a) daný obor vystudoval či studuje, pracuje v tomto oboru nebo v něm má hluboké znalosti;
b) zajímá se o daný obor, sám tento čin splnil a může své znalosti doložit dalšími fakty (další příbuzné činy, mistrovství, ceny v soutěžích, výsledky v soutěžích apod.).
51) Vysvětli
popiš odborníkovi19). Ten může dávat doplňující otázky.
19) Odborník
člověk, který:
a) daný obor vystudoval či studuje, pracuje v tomto oboru nebo v něm má hluboké znalosti;
b) zajímá se o daný obor, sám tento čin splnil a může své znalosti doložit dalšími fakty (další příbuzné činy, mistrovství, ceny v soutěžích, výsledky v soutěžích apod.).

2D8 Současné světové osobnosti

 • Vyjmenuj 10 osobností žijících ve 20. – 21. století, které považuješ za významné, a vysvětli51), proč (je možné uvádět žijící osoby). Pohovoř23) celkem 30 minut o jejich životě a díleČIN
 • Totéž o 20 osobnostech, celkem 60 minutVELKÝ ČIN
23) Pohovoř (1)
pohovoř před odborníkem19). Ten může dávat doplňující otázky.
19) Odborník
člověk, který:
a) daný obor vystudoval či studuje, pracuje v tomto oboru nebo v něm má hluboké znalosti;
b) zajímá se o daný obor, sám tento čin splnil a může své znalosti doložit dalšími fakty (další příbuzné činy, mistrovství, ceny v soutěžích, výsledky v soutěžích apod.).
51) Vysvětli
popiš odborníkovi19). Ten může dávat doplňující otázky.
19) Odborník
člověk, který:
a) daný obor vystudoval či studuje, pracuje v tomto oboru nebo v něm má hluboké znalosti;
b) zajímá se o daný obor, sám tento čin splnil a může své znalosti doložit dalšími fakty (další příbuzné činy, mistrovství, ceny v soutěžích, výsledky v soutěžích apod.).

2D9 Historické události

Pohovoř23) před skupinou osob35) 30 minut na dané téma:
a) o 10 významných objevech;
b) o 10 významných vynálezech;
c) o 10 významných historických událostech.
 • 1 podmínkaČIN
 • 2 podmínkyVELKÝ ČIN
23) Pohovoř (1)
pohovoř před odborníkem19). Ten může dávat doplňující otázky.
19) Odborník
člověk, který:
a) daný obor vystudoval či studuje, pracuje v tomto oboru nebo v něm má hluboké znalosti;
b) zajímá se o daný obor, sám tento čin splnil a může své znalosti doložit dalšími fakty (další příbuzné činy, mistrovství, ceny v soutěžích, výsledky v soutěžích apod.).
35) Skupina osob
nejméně tři osoby (kromě tebe).

2D10 Heraldika

a) Řekni, co je to heraldika, a prokaž, že znáš28) její obecná pravidla; seznam se základy heraldiky skupinu osob35) a demonstruj své poznatky na konkrétním příkladu;
b) prokaž, že znáš28) heraldický popis 5 erbů šlechtických rodů a 5 erbů měst; vyprávěj o jejich historii a předlož jejich ilustrace9);
c) heraldicky popiš velký státní znak České republiky; prokaž, že znáš28) vývoj státního znaku (včetně jeho historických kořenů) bývalého Československa a České republiky.
 • 1 podmínkaČIN
 • 2 podmínkyVELKÝ ČIN
9) Ilustrace
doplnění pozorování nebo jiného textu kresbami vystihujícími daný děj (nemusí být vlastní), fotografiemi, skicami apod.
28) Prokaž, že znáš (umíš)
popiš či předveď odborníkovi19). Ten může dávat doplňující otázky.
19) Odborník
člověk, který:
a) daný obor vystudoval či studuje, pracuje v tomto oboru nebo v něm má hluboké znalosti;
b) zajímá se o daný obor, sám tento čin splnil a může své znalosti doložit dalšími fakty (další příbuzné činy, mistrovství, ceny v soutěžích, výsledky v soutěžích apod.).
35) Skupina osob
nejméně tři osoby (kromě tebe).
VL

2D11 Genealogie

a) Podle pravidel genealogie vytvoř svůj rodokmen do 4. kolena;
b) podle pravidel genealogie vytvoř svůj vývod do 3. kolena;
c) vytvoř rodokmen nebo vývod pro nějakou cizí osobu do 3. kolena.
 • 1 podmínkaČIN
 • 2 podmínkyVELKÝ ČIN
×