1W Zvláštní sportovní výkony

VL + ML

1W1 Kliky

Udělej bez odpočinku perfektní kliky (ženy ve vzporu klečmo):
14-15 let
16-17 let
18-33 let
34-49 let
50 let a více
 
ženy
muži
ženy
muži
ženy
muži
ženy
muži
ženy
muži
 
20
24
24
30
24
40
24
40
16
35
ČIN
24
30
28
40
34
50
28
45
20
40
V. ČIN
ML: D10-11 12; Ch10-11 12; D12-13 14; Ch12-13 15

1W2 Shyby

Udělej bez odpočinku shyby s nadhmatem:
14-15 let
16-17 let
18-33 let
34-49 let
50 let a více
 
ženy
muži
ženy
muži
ženy
muži
ženy
muži
ženy
muži
 
- 10
-
12
-
14
-
12
-
6
ČIN
- 13
-
15
-
18
-
15
-
8
V. ČIN
1W2 Shyby U dívek a žen je položka proškrtnuta. Proč? Ano, děvčatům shyby moc nejdou. Ale nedílnou součástí všech závodů ve šplhu po laně je šplh dorostenek a žen bez přírazu do výše 4,5 m, někdy i žákyň do výše 3 m; podívejte se do propozic zde: http://www.svetsplhu.cz/. A to předpokládá nějaký ten shyb udělat. Upírat děvčatům (těm nejlepším!) předem možnost získat orlí pera za tento čin je nespravedlivé. Navrhuji dát pro děvčata asi tak třetinové hodnoty: ML 3, v pořadí věkových kategorií pak na ČIN 3, 4, 4, 4, 2, na VELKÝ ČIN 4, 5, 5, 5, 3. Vlastík Růžička.
ÚROP: … zařadíme do diskuze při příští aktualizaci Svitku.
ML: 10

1W3 Šplh na laně

Vyšplhej do výšky 4,5 m nad zemí (tj. obvyklá délka lana v tělocvičně) bez výskoku na začátku. Při opakování šplhu na VELKÝ ČIN nesmí být přestávka delší než 10 s.
14–15 let
16–17 let
18–33 let
34–49 let
50 let a více
 
ženy
muži
ženy
muži
ženy
muži
ženy
muži
ženy
muži
 
1×*
1×*
1×*
**
ČIN
2×*
3×*
2×*
V. ČIN
* = bez přírazu
** = Za šplh 1× je rovnou Velký čin.
 
ML: Vyšplhej s přírazem do výšky 4,5 m (tj. obvyklá délka lana v tělocvičně).

1W4 Vis na rukou

Vydrž ve visu na rukou (ruce nemohou být do sebe zakleslé):
 • 3 minutyČIN
 • 5 minutVELKÝ ČIN

1W5 Setonův běh

Zaběhni Setonův běh: 9 míčků, šišek, brambor nebo jiných oblých předmětů se položí do řady, jeden od druhého přesně 180 cm. 360 cm před první brambor je umístěna krabice, v níž je otvor právě tak velký, aby jím prošly tyto předměty. Na signál vyběhni od krabice, seber první předmět a vsuň ho otvorem do krabice; pak seber druhý předmět a tak dále, vždy nes pouze jeden předmět. Za 1 minutu vlož do krabice:
 • 8 předmětůČIN
 • 9 předmětůVELKÝ ČIN

1W6 Přeskoky švihadla

Skákej přes švihadlo bez přestávky (za přestávku se nepovažuje jedno krátkodobé přerušení při škobrtnutí o švihadla, pokud se ihned pokračuje) [minut]:
14-15 let
16-17 let
18-33 let
34-49 let
50 let a více
 
ženy
muži
ženy
muži
ženy
muži
ženy
muži
ženy
muži
 
6
8
10
12
12
15
10
12
5
8
ČIN
8
10
12
15
18
20
12
15
8
10
V. ČIN
ML: D10-11 4; Ch10-11 5; D12-13 5; Ch12-13 7

1W7 Akrobacie

Přejdi:
a) na chůdách 100 m vpřed, 10 m vzad a 10 m na stranu;
b) na sudu 50 m vpřed a 50 m vzad;
c) po táborové kladině (dřevěná kulatina, průměr uprostřed tyče max. 10 cm, pevně umístěná min. 50 cm nad zemí, může být podepřená i uprostřed) 5 m vpřed, po otočce 5 m zpátky popředu a bez otočku 5 m pozpátku;
d) ujdi po rukou 10 metrů
 • 1 podmínkaČIN
 • 2 podmínkyVELKÝ ČIN
VL

1W8 Triatlon

Tento čin mohou plnit pouze starší 18 let za dohledu dospělé osoby. Absolvuj závod v triatlonu (plavání 1500 m, jízda na kole 40 km, běh 10 km) za:
 • 4 hodinyČIN
 • 3 hodinyVELKÝ ČIN

1W9 Železný muž

Tento čin mohou plnit pouze starší 18 let za dohledu dospělé osoby.
 • Absolvuj krátký (olympijský) triatlon (plavání 1500 m, jízda na kole 40 km, běh 10 km)ČIN
 • Absolvuj závod „Železný muž“ (plavání 3800 m, jízda na kole 180 km, maratonský běh 42,192 km)VELKÝ ČIN

1W10 Žonglování

Nauč se příslušný počet triků (každý oběma rukama či na obě strany) a předveď s nimi krátkou sestavu s těmito nástroji:
a) poi; b) hula hoop (obruč); c) míčky, kuželky; d) devil stick; e) 2 tyče; f) vějíře; g) diabolo; i) torch poi (jen triky, které nelze dělat s poi); h) další nástroj.
 • 2 nástroje, od každého 10 trikůČIN
 • 2 nástroje, od každého 20 trikůVELKÝ ČIN
V případě stejných nástrojů na VELKÝ ČIN jako na dříve splněný ČIN půjde o povýšení ČINU. Při jiných nástrojích to bude ČIN + VELKÝ ČIN
×