1O Orientační běh

VL + ML

1O1 Azimutový závod

Pravidla závodu: V běžném lesním terénu (střídavá průchodnost) se určí místo startu a 6 dalších stanovišť. Trasa vede postupně přes tato stanoviště a od posledního stanoviště pokračuje do místa startu, kde je i cíl. Vzdálenost sousedních stanovišť je 200–300 m, délka celé trasy 1600–1800 m. Stanoviště jsou označena lampionky nebo připevněným papírem A5, viditelným zepředu. Na každém stanovišti je údaj o azimutu a vzdálenosti dalšího stanoviště. Pro VELKÝ ČIN jsou navíc u stanovišť svíčky. Závodník smí mít buzolu (a v noci baterku), nesmí mít mapu.
  • Absolvuj závod v čase ne horším než 25 minutČIN
  • Absolvuj závod v noci v čase ne horším než 25 minutVELKÝ ČIN
ML: Absolvuj závod v čase ne horším než: 10–11 let – 35 minut; 12–13 let – 30 minut.

1O2 Závod v orientačním běhu

  • Zúčastni se závodu v souladu s pravidly orientačního běhu ve tvé věkové kategorii s počtem alespoň 10 účastníků a umísti se mezi účastníky v první poloviněČIN
  • Zúčastni se 3 veřejných závodů v orientačním běhu ve tvé věkové kategorii a umísti se ve všech mezi účastníky v první poloviněVELKÝ ČIN
×