1N Lyžování

VL + ML

1N1 Rychlost na lyžích

Uběhni na lyžích po rovině nebo na okruhu se stejnou výškou startu a cíle za 1 hodinu: [km]
 
14-15 let
16-17 let
18-33 let
34-49 let
50 let a více
 
ženy
muži
ženy
muži
ženy
muži
ženy
muži
ženy
muži
 
10
11
11
12
11
12
11
12
10
11
ČIN
12
13
13
14
13
14
13
14
12
13
V. ČIN
ML: D10-11 7 km; Ch10-11 8 km; D12-13 9 km; Ch12-13 10 km

1N2 Vytrvalost na lyžích

Uběhni na lyžích za den celkem:
 • 50 km (ženy); 65 km (muži)ČIN
 • 65 km (ženy); 80 km (muži)VELKÝ ČIN
ML: D10-11 35 km; Ch10-11 40 km; D12-13 45 km; Ch12-13 50 km

1N3 Kilometry na běžkách

Najezdi na běžkách celkem7):
 • 600 kmČIN
 • 2000 kmVELKÝ ČIN
ML: Najezdi na běžkách celkem 30× tolik km, kolik je ti let.
7) Evidence
(nachozené km, noci v přírodě apod.): nutno předložit záznamy, které budou u každé položky obsahovat minimálně datum, místo a počet (km, nocí, …).

1N4 Lyžařské znalosti

a) Vysvětli51) základní běžkařskou terminologii, pojmenuj součásti výzbroje a výstroje a druhy vosků, popiš, jak správně namazat. Předveď29) správné styly běhu a sjíždění na běžkách (klasický běh, bruslení), oblouky a obraty;
b) vysvětli51) základní terminologii sjezdového lyžování a pojmenuj součásti výzbroje a výstroje. Předveď51) a vysvětli základní prvky klasické metodické řady (výstupy, sesouvání, smyk, pluh, oblouky) a moderní metodické řady (dlouhá, střední, krátká vlna; dlouhý, střední, krátký oblouk);
c) prokaž, že znáš28) zásady organizování výletu, zimní nebezpečí v horách, způsoby záchrany a ošetření zraněného a nouzového přenocování; tyto znalosti uplatni při vedení celodenního výletu v horách.
 • 1 podmínkaČIN
 • 2 podmínkyVELKÝ ČIN
28) Prokaž, že znáš (umíš)
popiš či předveď odborníkovi19). Ten může dávat doplňující otázky.
19) Odborník
člověk, který:
a) daný obor vystudoval či studuje, pracuje v tomto oboru nebo v něm má hluboké znalosti;
b) zajímá se o daný obor, sám tento čin splnil a může své znalosti doložit dalšími fakty (další příbuzné činy, mistrovství, ceny v soutěžích, výsledky v soutěžích apod.).
29) Předveď
předveď (prakticky) odborníkovi19). Ten může dávat doplňující otázky.
19) Odborník
člověk, který:
a) daný obor vystudoval či studuje, pracuje v tomto oboru nebo v něm má hluboké znalosti;
b) zajímá se o daný obor, sám tento čin splnil a může své znalosti doložit dalšími fakty (další příbuzné činy, mistrovství, ceny v soutěžích, výsledky v soutěžích apod.).
51) Vysvětli
popiš odborníkovi19). Ten může dávat doplňující otázky.
19) Odborník
člověk, který:
a) daný obor vystudoval či studuje, pracuje v tomto oboru nebo v něm má hluboké znalosti;
b) zajímá se o daný obor, sám tento čin splnil a může své znalosti doložit dalšími fakty (další příbuzné činy, mistrovství, ceny v soutěžích, výsledky v soutěžích apod.).

1N5 Táboření s lyžemi

 • Zúčastni se na lyžích dvou- či vícedenního výletu, ujeď na něm 50 km, nes si výzbroj a táboř43) alespoň 1 nocČIN
 • Zúčastni se na lyžích 4denního výletu, ujeď celkem 80 km, nes si výzbroj a táboř43) většinu nocíVELKÝ ČIN
43) Táboř (1)
přespi v přírodě ve stanu, přístřešku, pod širákem, v jeskyni apod. – ne v chatě, srubu či seníku. Nepočítá se spaní v autokempu.
VL

1N6 Dálkový lyžařský závod

 • Zúčastni se veřejného dálkového závodu na více než 40 km a dokonči ho v časovém limituČIN
 • Zúčastni se 3 takových závodů, pokaždé na jiném místěVELKÝ ČIN

1N7 Závody ve sjezdu

 • Zúčastni se 3 veřejných závodů ve sjezdových disciplínách (sjezd, slalom, obří slalom) a  dokonči je v čase nejvýše o 50 % horším než vítězČIN
 • Totéž po 3 sezony za sebouVELKÝ ČIN
×