1F Cyklistika

Při jízdě po komunikaci je nutno vždy respektovat všechny předpisy a pravidla. Při jízdě v terénu (horská kola) je nutno respektovat požadavky ochrany přírody a chovat se k přírodě i k lidem ohleduplně.
VL + ML

1F1 Pravidelné vyjížďky na kole

  • Po 6 týdnů ujeď na kole každý týden 100 km a v každém týdnu jezdi nejméně 3 dny (počítá se minimálně 20 km denně)ČIN
  • Po 12 týdnů ujeď každý týden 150 km a v každém týdnu jezdi nejméně 3 dni (počítá se minimálně 30 km denně)VELKÝ ČIN
ML: Po 6 týdnů ujeď na kole každý týden 6× tolik km, kolik je ti let a v každém týdnu jezdi nejméně 3 dny (počítá se minimálně 15 km denně).

1F2 Jízda na kole v terénu

Vyjeď 1× týdně na kole na výlet, během něhož ujedeš 20 km přírodním terénem nebo po cestách bez asfaltového či betonového povrchu:
  • 20 týdnů za sebouČIN
  • 40 týdnů za sebouVELKÝ ČIN

1F3 Jízda zručnosti na kole

Splň tyto úkoly (mimo komunikace s přístupem motorových vozidel):
a) Přejeď tzv. houpačku – prkno dlouhé 4 m a široké 15 cm, podložené uprostřed ve výšce 20 cm, aniž bys z něho sjel;
b) pomalou jízdou za dobu ne kratší než 2 minuty projeď vymezený pás široký 1,5 m a dlouhý 20 m; přitom se nesmíš dotknout nohou země a kola musí být stále v pohybu;
c) ujeď 100 m bez držení řídítek;
d) ujeď po zadním kole 10 m, aniž se dotkneš nohou země;
e) na rovině nebo na nepatrném svahu stůj na kole 1 minutu, aniž se dotkneš nohou země, kola se mohou pohybovat v rozmezí ±50 cm;
f) z kola, které svou velikostí odpovídá tvé výšce, seber za jízdy ze země na plocho položenou krabičku od zápalek (nesmíš šlapat tzv. „pod rámem“, tj. horní trubka rámu musí být mezi nohama);
g) s rozjezdem přeskoč na kole vzdálenost 2 m tak, že tuto vzdálenost přeskočíš oběma koly;
h) projeď slalom 10 kuželek (kamenů) postavených v přímce po 1,1 m – tam s držením řídítek jen jednou rukou a zpět s držením jen druhou rukou. Žádné kuželky se nesmíš dotknout;
ch) v rychlosti 30 km/h projeď 4× z 5 pokusů bez dotyku volnou brankou (ze svislých latěk zavěšených na provázku), jejíž rozteč je o 5 cm větší než šířka řídítek.
  • 3 podmínkyČIN
  • 6 podmínekVELKÝ ČIN

1F4 Táboření s kolem

  • Vyjeď na kole sám, ve dvojici nebo ve skupině na 5denní výlet, ujeď denně 50 km, každý den tábořte44) a vařte nejméně jedno jídlo na ohniČIN
  • Totéž po 10 dní, přitom najezdi 200 km mimo silnice a cesty s pevným povrchemVELKÝ ČIN
44) Táboř (2)
přespi v přírodě ve stanu, přístřešku, pod širákem, v jeskyni apod. – ne v chatě, srubu či seníku. V případě nutnosti použít autokemp se jako táboření může počítat jen přespání ve stanu v autokempu v přírodě, bez používání civilizačních vymožeností (teplé sprchy, pračky apod.).

1F5 Jednodenní cyklistická trasa

Ujeď na kole v průběhu 24 hodin (není-li uvedeno jinak), bez přerušení jízdy spánkem: [km]
14-15 let
16-17 let
18-33 let
34-49 let
50 let a více
 
ženy
muži
ženy
muži
ženy
muži
ženy
muži
ženy
muži
 
105
120
130
150
150
180
150
180
120
140
ČIN
120
140
155
180
150 za 7 hod
180 za 8 hod
150 za 7 hod
180 za 8 hod
140
165
V. ČIN
ML: D10-11 75 km; Ch10-11 85 km; D12-13 90 km; Ch12-13 105 km

1F6 Cyklistická časovka

Ujeď na kole za 15 minut v rovinatém terénu bez převládající podpory větru do zad (max. 4 m/s): [km]
14–15 let
16–17 let
18–33 let
34–49 let
50 let a více
 
ženy
muži
ženy
muži
ženy
muži
ženy
muži
ženy
muži
 
7
75
7,5
8
8
9
7,5
8
7
8
ČIN
8,5
9
9
9,5
9,5
10
9
9,5
8
9
V. ČIN
ML: D10-11 5 km; Ch10-11 5,5 km; D12-13 6 km; Ch12-13 6,5 km

1F7 Kilometry na kole

  • Najezdi na kole celkem 2000 km7) (počtají se pouze vyjížďky delší než 20 km). Přtom prováděj správnou údržbu kola a prokaž, že umíš28) správně seřídit brzdy, zalepit duši a docentrovat koloČIN
  • Najezdi takto 5000 kmVELKÝ ČIN
ML: Najezdi na kole celkem: 10-11 let: 800 km; 12-13 let: 1200 km; 14-15 let: 1600 km
7) Evidence
(nachozené km, noci v přírodě apod.): nutno předložit záznamy, které budou u každé položky obsahovat minimálně datum, místo a počet (km, nocí, …).
28) Prokaž, že znáš (umíš)
popiš či předveď odborníkovi19). Ten může dávat doplňující otázky.
19) Odborník
člověk, který:
a) daný obor vystudoval či studuje, pracuje v tomto oboru nebo v něm má hluboké znalosti;
b) zajímá se o daný obor, sám tento čin splnil a může své znalosti doložit dalšími fakty (další příbuzné činy, mistrovství, ceny v soutěžích, výsledky v soutěžích apod.).
×