symbol

Mimořádné mistrovství Bílého bizona

Mimořádné mistrovství mohou obdržet ti, kteří se výjimečně zasloužili o šíření myšlenek a rozvoj hnutí Ligy lesní moudrosti. Je určen jednotlivcům, kteří se zásadně podílí na činnosti Ligy lesní moudrosti. Na mimořádné mistrovství Bílého bizona může být nominován kdokoliv, koho na sněmu vyzve k převzetí mistrovství náčelník LLM. Nominace, kterou vznáší Náčelník LLM, je podmíněna souhlasem Náčelnictva LLM, tj. nadpoloviční většinou hlasů z řad členů náčelnictva.
Je udělováno za jedinečné zásluhy pro LLM, její rozvoj a pomáhání LLM při stoupání nahoru. Bizon zosobňuje jednotu, odolnost a zdravou krajinu a komunitu. Bílý bizon je tak vyjádřením úcty a pocty za činy jednotlivce.
 
Bude předáváno s bílou stužkou, kožený podklad, který bude možné připnout na šerpu poct, bude nést symbol bizona.
×