symbol

Umělecký řemeslník

A. splň 3 činy/podmínky:
čin 2D4 Historické slohy
V souladu se zásadami technické kresby zdokumentuj umělecký předmět ze dřeva.
Rozpoznej základní druhy dřev a znej jejich vlastnosti a použití. Řekni co je pravá a levá strana prkna, jak dřevo sesychá, jak je sušit, preventivně ochránit, jací jsou škůdci dřeva.
B. splň 3 podmínky:
Podle fotografií či v neoznačených sbírkách rozpoznej sloh a urči období aspoň 10 historických uměleckých předmětů ze dřeva z různých období a uveď, co je pro dané období charakteristické.
Prokaž, že znáš základní zdobné prvky a ornamenty a jejich zákonitosti (akant, voluta, vejcovec, perlovec, …). Předlož svůj výrobek s využitím některého z těchto prvků.
Pohovoř nebo napiš práci zabývající se dějinami uměleckého řemesla zpracování dřeva od starověku po současnost včetně lidových projevů.
Zjisti a popiš jednotlivé kroky a technologický postup výroby jednoho historického uměleckého předmětu ze dřeva.
Navštiv nějaké muzeum, které má ve svých sbírkách předměty uměleckého řemesla ze dřeva. Předlož své zápisky doplněné ilustracemi9).
C. splň 3 činy/podmínky:
1 čin ze skupiny 3W Tesařství, truhlářství
1 čin ze skupiny 3AA Vyřezávání ze dřeva
Vytvoř plně funkční výrobek, na kterém uplatníš nějakou zdobnou techniku (intarzii, inkrustaci, taušírování, reliéfní řezba, ...).
Vyrob na soustruhu 4 točené nohy k nábytku nebo sadu 6 stejných madel nebo dózu s víkem.
Vyřezej 3 figurky do Betlémku nebo jednu sošku inspirovanou lidovou plastikou (Panenka Marie, sv. Florián, ...) nebo dřevěnou loutku.
Použij nějakou složitou povrchovou úpravu (šelaková politura, polimentové zlacení, ...).
Vyrob a ozdob nějaké dřevěné pouzdro.
D. splň 3 činy/podmínky:
čin 3AA7 Vyřezávání totemu (mimo činů započtených v části C)
Zhotov pro kmen, rod apod. sadu 6 jídelních misek a lžic.
Napiš do časopisu (může být i kmenový) návod, jak vyrobit nějakou věc ze dřeva.
Nauč a pomoz někomu vyrobit složitější předmět ze dřeva. Můžeš radit i pomáhat, ale alespoň 3/4 práce musí dotyčný vykonat sám.
Vyrob 5 svícnů ze dřeva, které budou použity na sněmu.
Řiď výuku skupiny osob.
×