symbol

Znalec lasování - Hakamonpi

A. splň 3 čin/činy:
činy ze skupiny 1L Laso a bič
B. splň 2 podmínky:
Pohovoř24) 30 minut o vzniku a historii lasování.
Prokaž, že znáš28) rozdíly mezi jednotlivými druhy las.
Prokaž, že znáš28) druhy materiálu, ze kterých byla lasa vyráběna a jejich výhody a nevýhody.
C. splň 2 podmínky:
Předveď29) s lasem v levé i pravé ruce 10 prvků s vodorovnými kruhy (krinolína a talíř se počítají, jen pokud je zvládneš oběma směry).
Předveď29) 5 prvků se svislými kruhy.
Předveď29) 5 prvků, které obsahují skoky.
Předveď29) s lasem sestavu trvající alespoň 3 minuty, která bude obsahovat většinu prvků obsažených v činech 1L2-11 ze skupiny Lasování (v sestavě nemusí být obsaženo množství opakování stanovené pro činy).
Předveď29) 5 figur se dvěma lasy.
D. splň 2 podmínky:
Nauč někoho lasovat tak, že splní alespoň 3 činy z oblasti lasování.
Připrav a uspořádej soutěž v lasování minimálně pro kmen.
Předveď lasování v rámci nějakého pořadu pro veřejnost.
Zúčastni se řádné soutěže v lasování (mistrovství republiky v lasování, velké ceny apod.)
×