symbol

Zimní sportovec - Kemosapi

A. splň 3 činy/podmínky:
čin, týkající se bruslení na ledě, ze skupiny 1D Bruslení.
činy ze skupiny 1N Lyžování
B. splň 3 činy/podmínky:
čin 1N4 Lyžařské znalosti (mimo činů započtených v části A)
Pohovoř24) 30 minut o historii a organizaci zimního sportu a zimních olympijských her, uveď jména našich a světových nejznámějších sportovců současnosti i minulosti.
Prokaž, že znáš28) pravidla 5 zimních disciplín. Pohovoř23) o zásadách soutěžení, měření a vyhodnocování v daných disciplínách.
Prokaž, že znáš28) podrobně zásady tréninku v některé zimní disciplíně a pohovoř23) o vlastních zkušenostech.
Prokaž, že znáš28) zásady bezpečnosti při pobytu v zimní přírodě (zvláště v horách) a pří zimních sportech, používané nouzové signály, tradiční i moderní prostředky používané pro zajištění bezpečnosti, zásady při zbloudění, při nouzovém přenocování v zimě a zásady pro činnost při nehodě. Pohovoř24) o významu a činnosti Horské služby.
C. splň 3 činy/podmínky:
čin 1E7 Chůze na sněžnicích
činy ze skupiny 1N Lyžování (mimo činů započtených v části A, B)
činy, týkající se bruslení na ledě, ze skupiny 1D Bruslení (mimo činů započtených v části A).
čin 1P3 Koupání v zimě
D. splň 3 činy/podmínky:
čin 4P3 Ošetření zlomenin
Zorganizuj pro plénum22) přednášku či besedu na téma zimní sporty nebo zimní táboření, doplněnou tvými snímky36).
Zorganizuj (pro kmen, Ligu, veřejnost, ...) dvě jednodenní nebo jednu dvoudenní lyžařskou výpravu nebo závod ve sjezdové nebo běžecké disciplíně podle pravidel lyžování.
Nauč někoho jezdit na lyžích nebo snowboardu.
Zhotov nebo proveď větší opravu pomůcky pro nějaký zimní sport.
×