symbol

Tříletá služba - Nisso-bibon

Pro udělení mistrovství je nutno splnit všech 5 následujících podmínek. O toto mistrovství nikdo sám nežádá; je udělováno sněmem kmene nebo Ligy na návrh náčelníka kmene, ROPu, ÚROPu, ...
Pracuj 3 roky33) bez přerušení v jednom woodcrafterském kmeni jako náčelník kmene, rodu či jako jiný činovník (nemusíš po celou dobu zastávat stejnou funkci).
Během těchto tří let se zúčastni všech kmenových táborů (táboření).
Zúčastni se (v době dané v první podmínce) alespoň dvou třetin kmenových sněmů, alespoň dvou třetin vícedenních táboření (výprav) a jednoho ligového táboření (sněmu).
Dosáhni stupně Sagamor.
Řiď se ve svém životě zákony Lesní moudrosti.
×