symbol

Táborový kuchař - Čabakwed

A. splň 3 čin/činy:
činy ze skupiny 4J Táborové vaření
B. splň 3 činy/podmínky:
Nejvýše 2 z činů (3F2, 3F7, 3F11, 3M3-4, 3N3, 3AA3-4, 3DD6).
čin 4P5 Životospráva
Připrav kompletní jídelníček pro 14denní tábor, který má nejméně 10 účastníků. Dbej, aby byla strava dostatečně kalorická a vyvážená. Při plánování vycházej z předem stanovené peněžní částky na člověka na den. U každého jídla vytvoř předběžný rozpis požadovaných surovin včetně množství. Udělej seznam hlavních surovin, které by měly být v táborové kuchyni kdykoliv k dispozici. Navrhni množství a velikost vhodného nádobí a dalšího vybavení táborové kuchyně.
Měj na starost chod kuchyně během 14denního tábora, který má nejméně 10 účastníků. Dohlédni na dodržování předem plánovaného jídelníčku, zařizuj jeho případné změny v dostatečném předstihu. Pro jednotlivé služby pravidelně vydávej potřebné suroviny i pokyny. Během tábora měj neustálý přehled o stavu zásob potravin, včas plánuj jejich doplňování a připravuj seznamy jednotlivých nákupů.
Naměř s pomocí běžného táborového vybavení, bez použití vah a odměrných nádob, s přesností do 15%: 0,5 l vody; 10 l vody; 100 g cukru; 100 g mouky; 200 g rýže (hrachu, fazolí); 200 g zeleniny. Při jednom chybném odhadu je nutno dělat vše znovu.
C. splň 3 činy:
1 čin ze skupiny 4J Táborové vaření (mimo činů započtených v části A)
činy ze skupiny 4G Práce v domácnosti
1 čin ze skupiny 4I Tábornické stavby
čin 4A1 Bylinkové čaje
čin 3P3 Pravěké pokrmy
D. splň 3 činy/podmínky:
čin 3B1 Kácení a příprava paliva
čin 4G11 Sběr plodů (mimo činů započtených v části C)
Měj hlavní slovo při vaření jednoho oběda s pomocníky26) pro nejméně 30 táborníků. Sám naplánuj polévku, hlavní jídlo a moučník, vše připravené ze základních surovin.53)
Veď na táboře 5 celodenní službu tak, aby bylo vařeno dobře a včas, vydávej při tom veškeré potřebné pokyny pro vaření.
Uspořádej (pro kmen, Ligu, veřejnost, ...) přednášku s ukázkami či praktickou výuku na téma: méně obvyklé způsoby vaření či jiné přípravy potraviny v táborových podmínkách, recepty na jídla z přírodních zdrojů, různé výrobky či pomůcky usnadňující táborové vaření apod., nebo na toto téma napiš zajímavý článek pro časopis kmene, Ligy nebo jiné veřejné periodikum. Text doplň ilustracemi či fotografiemi.
Buď hospodářem na 14denním táboře, který má nejméně 10 účastníků. Nachystej, veď a zdárně uzavři kompletní táborové účetnictví.
Pohovoř o typech ohňů a ohnišť vhodných k přípravě jídla. Prakticky předveď alespoň 5 různých způsobů zavěšení či jiného umístění nádob na oheň. Zmiň se o výběru i přípravě paliva a z hlediska topení charakterizuj vlastnosti 10 našich běžných dřevin. Pověz, jak při putovním táboření nebo na stálém táboře zajišťovat: převážení a skladování čerstvých potravin, pitnou vodu, mytí nádobí, nakládání s odpadky.
×