symbol

Sněmovník - Wagamed

A. splň 3 činy/podmínky:
Podílej se na vedení sněmu a splň čin 3R2 Oheň třením dřev . (*)
čin 4O8 Filozofie woodcraftu
čin 4O5 Četba E. T. Setona
B. splň 3 činy/podmínky:
činy ze skupin 2C Filozofie; 2E Hledání pravdy
činy 4O1-4 ze skupiny Woodcraft.
Pohovoř24) 15 minut na téma Symboly, zvyky a obřady - jejich význam pro lidstvo a dnešního člověka (s příklady) a zmiň i význam pro woodcraftery. Prokaž, že znáš podrobně historii, symboly a obřady svého kmene a umíš je použít v praxi.
Pohovoř24) 30 minut na téma Duchovní hodnoty přírodních národů a jejich vztah k přírodě (zmiň i význam pro dnešního člověka).
Účastni se 10× přednášky, kurzu nebo setkání se zaměřením na duchovní život.
C. splň 3 činy/podmínky:
Nejvýše 2 z činů (3E15, 3E21-22, 3R7, 4O11-12).
Nejvýše 2 činy ze skupiny 4B Duchovní život.
Pohovoř24) 30 minut na téma Duchovní rozměr mého života a zmiň své zkušenosti s čerpáním síly v přírodě i ve městě a s pomáháním druhým.
Věnuj se pravidelně rok cvičení, které rozvíjí tělo i ducha (meditace, jóga, taiči, břišní tance, osamělá putování apod.)
Uskutečni v přírodě osamělé putování s přespáním nebo noční bdění u ohně.
D. splň 3 činy/podmínky:
čin 3R1 Oheň a ohniště
čin 4O7 Příprava sněmu
1 čin 3CC8-10 ze skupiny Zábava.
čin 4O10 Etiketa táboření
čin 4O12 Zvláštní obřadní předměty (mimo činů započtených v části C)
čin 4O14 Vedení sněmu
Zaveď ve kmeni nebo v jiné skupině s vědomým úmyslem nějakou novou tradici, zvyk, obřad, symbol apod., který se ujme.
*Ženy mohou místo činu 3R2 prokázat znalost rozdělávání ohně křesáním vlastní soupravou.
×