symbol

Rádce - Kikinowina

A. splň 3 činy/podmínky:
čin 4L4 Vedení rodu
Absolvuj Čotokvu VL (náčelnické zkoušky) nebo Čotokvu náčelníků rodů ML.
Nauč rod (kmen) pěti z těchto věcí: znát dobře tradice kmene; znát základy historie woodcraftu; šifrovat; zpívat; hrát scénku; dělat postele (lenošky) z proutí; dělat ptačí budky; dělat dřevěné lakrosky; plést košíky; rozdělávat oheň třením dřev.
B. splň 3 činy/podmínky:
nejvýše 2 činy ze skupin 2I2R.
čin 4L1 Hry ve kmeni
činy ze skupiny 4O Woodcraft
1 čin ze skupiny 4P Zdravověda
C. splň 3 činy/podmínky:
nejvýše 2 činy ze skupiny 1R Pobyt v přírodě.
čin 2W1 Turistické mapy a náčrty
čin 3CC10 Vyprávění příběhu
1 čin ze skupiny 3R Rozdělávání ohně
čin 4L3 Stoprocentní účast
D. splň 3 činy/podmínky:
činy 4L2, 4L5-11 ze skupiny Vedení v kmeni, kmenová činnost.
činy ze skupiny 4N Vůle
Veď na táboře 3× službu tak, aby bylo vařeno včas a dobře.
Veď správně rozcvičku 5× na táboře a 5× na jiné akci (výpravě).
×