symbol

Znalec uzlování - Hankpan

A. splň 3 čin/činy:
činy ze skupiny 3Z Uzly a lana
B. splň 3 činy/podmínky:
čin 1I1 Horolezecké techniky
Vykládej 30 minut skupině osob35) o teorii uzlování (základní prvky, rozdělení uzlů podle použití atd.) s názornými ukázkami.
Pohovoř24) 30 minut o používání uzlů v různých oborech lidské činnosti.
Prokaž, že znáš28) druhy provazů podle materiálu a uspořádání vláken, víš k čemu je který druh nejvhodnější, jak provazy nejlépe chránit a ošetřovat.
Prokaž, že znáš28) dvě díla od různých autorů (pozor na opisovače a plagiátory!), zabývajících se uzlováním. Popiš, v čem se jejich díla liší (názvosloví, dělení a uspořádání uzlů, ...).
C. splň 3 činy/podmínky:
činy ze skupiny 3Z Uzly a lana (mimo činů započtených v části A)
činy ze skupiny 3A Drhání
čin 3O7 Splétání z řemenů
Zavaž štafetu šesti základních uzlů do 30 sekund. (Před zahájením vázání leží před závodníkem čtyři uzlovačky na zemi: závodník začíná přivázáním prvního provazu lodní smyčkou na kůl, pokračuje navázáním 3 ostatních provazů třemi spojkami - plochou, škotovou a rybářskou, dále naváže uprostřed jedné uzlovačky zkracovačku - ovčí nožku a končí navázáním dračí smyčky na posledním provazu kolem těla.)
D. splň 3 podmínky:
Nauč někoho vázat 20 uzlů tak, aby mohl splnit čin 3Z1 Vázání uzlů
Zorganizuj pro kmen přebor v uzlování (vázání na počet nebo na čas apod.)
Vytvoř nejméně pro kmen metodickou příručku o vázání uzlů v rozsahu některého činu v oblasti uzlování, drhání, splétání z řemenů apod. a opatři ji ilustracemi9) nebo zhotov pro kmen metodickou desku s uzly.
Připrav nejméně pro kmen lanovou stezku s alespoň 4 různými druhy nízkých lanových překážek.
×