symbol

Táborový řemeslník - Eokid

A. splň 3 činy:
čin 1R3 Táboření ve stylovém stanu
čin 3B3 Práce s dřevorubeckým nářadím
čin 3W1 Práce tesaře a truhláře
B. splň 3 činy/podmínky:
činy ze skupiny 2F Měření a odhady
čin 3K1 Modely táborových staveb
Nakresli 2 návrhy různých táborových staveb (např. kuchyň, jídelna, zastřešená latrína, studánka, ...). Uveď hlavní rozměry, způsob spojení konstrukce a předběžný rozpis všeho potřebného (dřevo, spojovací materiál, ...). Podle tvého návrhu musí být alespoň jedna stavba realizována v praxi.
Nakresli v měřítku podrobný plán tábora, kterého ses zúčastnil. Měly by na něm být zaneseny všechny jeho stavby včetně nejbližšího okolí (přístupové cesty, stezky, potok, okraje lesa, louky, ...). Vysvětli důvody, proč byly jednotlivé stavby umístěny právě tak, a pohovoř o hlavních zásadách při výběru místa a rozmístění tábora.
C. splň 3 činy/podmínky:
nejvýše 2 činy, splněné během táboření, ze skupin 3F Keramika; 3I Košíkářství.
činy 3W2-5 ze skupiny Tesařství, truhlářství.
čin 3Z5 Vázané stavby
činy ze skupiny 3AA Vyřezávání ze dřeva
činy ze skupiny 3DD Zálesácké výrobky
čin 3R2 Oheň třením dřev
čin 3R3 Pochodeň
D. splň 3 činy/podmínky:
činy ze skupiny 4I Tábornické stavby
čin 4O7 Příprava sněmu
1 z činů (2A3, 2G2, 4E4, 4J8).
Napiš zajímavý článek o výrobě nějakého táborového vybavení s návodem a ilustracemi,9) který bude publikován v časopise kmene, Ligy nebo jiném veřejném periodiku.
V rodu (kmeni, Lize, ...) řiď vyuku nějakého táborového řemesla či podobné dovednosti v rozsahu nejméně 5 hodin.
×