symbol

Táborník - Gabešiked

A. splň 3 činy:
čin 1R1 Noci v přírodě
čin 3Q2 Stavění stanů, přístřešků
čin 3R1 Oheň a ohniště
B. splň 3 činy/podmínky:
Nejvýše 2 činy ze skupin 2A Astronomie; 2G Meteorologie; 2H Příroda - geologie.
1 čin ze skupin 2I2L
1 čin ze skupin 2M2R
Nejvýše 2 činy ze skupin 2U Příroda - ekologie; 4E Ochrana přírody.
čin 4O5 Četba E. T. Setona
čin 4O6 Tábornická literatura
C. splň 3 činy/podmínky:
čin 1E2 Putování neznámým územím
činy ze skupiny 1R Pobyt v přírodě (mimo činů započtených v části A)
čin 3Z1 Vázání uzlů
1 z činů (3O1, 3U3, 3U10).
čin 3AA2 Vyřezávání jen nožem nebo čin 3B3 Práce s dřevorubeckým nářadím
D. splň 3 činy/podmínky:
čin 4O3 Historie tábornictví u nás
čin 4O4 Historie tábornictví ve světě
činy ze skupiny 4I Tábornické stavby
1 čin ze skupiny 4J Táborové vaření
1 čin ze skupiny 4P Zdravověda
čin 4O10 Etiketa táboření
Připrav (pro rod, kmen, Ligu, veřejnost, ...) akci, při níž se vypravíte do míst, kde jste ještě netábořili; vyber vhodnou trasu i místo pro tábořiště, zajisti program, ve kterém bude zahrnuta i tvoje výuka dvou tábornických dovedností.
×