symbol

Pravěký řemeslník - Šaginapi

A. splň 3 čin/činy:
čin 2V4 Prehistorie
činy ze skupiny 3P Pravěká řemesla
B. splň 3 činy/podmínky:
činy týkající se archeologie* ze skupiny 2Y Věda.
čin 3F6 Keramika v muzeu
Pohovoř24) o jedné pravěké technologii zpracování přírodního materiálu (kůže, kost nebo kámen).
Pohovoř24) buď o jednoduché technologii předení a tkaní nebo o přípravě potravy z rostlin včetně surovin (obilí, byliny, polévky, kaše).
Navštiv pravěké sbírky ve dvou českých muzeích a předlož zprávu doplněnou ilustracemi 9).
Navštiv pravěké sbírky ve dvou zahraničních muzeích a předlož zprávu doplněnou ilustracemi 9).
C. splň 3 činy/podmínky:
činy ze skupiny 3P Pravěká řemesla (mimo činů započtených v části A)
čin 3I1 Proutěný košík
Táboř 1 týden v přírodě ve stylu pravěku s použitím alespoň 20 výrobků, které jsi sám vyrobil podle vzoru pravěkých a přírodních kultur.
D. splň 3 činy/podmínky:
Vyrob50) model pravěkého obydlí v rozsahu činu 3K2 Modely obydlí přírodních národů .
Nauč plénum22) vyrábět nějaký výrobek podle pravěké technologie.
Napiš17) návod na zhotovení pravěkého výrobku a publikuj jej v časopise kmene (Ligy, ve veřejném periodiku, ...).
Vyrob pro kmenové obřady výrobek podle pravěké technologie.
Zorganizuj pro plénum22) návštěvu archeologické lokality nebo repliky pravěké vesnice a poskytni odborný výklad.
* Pokud máš čin již splněn s jiným vědním oborem, splň (doplň) tuto podmínku bez ohledu na to, zda se ti bude pro čin počítat.
×