symbol

Písmák - Kimosabi

A. splň 3 činy/podmínky:
čin 4L2 Kmenové záznamy
1 čin ze skupiny 4O Woodcraft
Přispěj 10× do časopisu (může být i kmenový) články o rozsahu nejméně 2 stran39).
B. splň 3 činy/podmínky:
činy ze skupiny 2E Hledání pravdy
činy ze skupiny 2C Filozofie
činy ze skupiny 2Y Věda
čin 4O5 Četba E. T. Setona (mimo činů započtených v části A)
čin 4O6 Tábornická literatura (mimo činů započtených v části A)
Vyjmenuj 5 našich a 5 světových spisovatelů, jejichž díla si vážíš a řekni proč. Pohovoř24) o jejich životě a díle a o knihách, které jsi od nich četl.
C. splň 3 činy/podmínky:
čin 2B2 Překlad
činy ze skupiny 3J Literární činnost, publikování
1 čin ze skupiny 3G Knihařství, výroba papíru
3CC1-10, jehož součástí je písemný projev
Napiš17) 3 původní povídky nebo básně, alespoň 1 musí být o přírodě.
D. splň 3 činy/podmínky:
čin 4L6 Zdobení kroniky
čin 4L7 Fotografická dokumentace
čin 4L8 Diplomy, dekrety, pozvánky
čin 4O8 Filozofie woodcraftu nebo čin 4O9 Filozofie čtyřnásobného zákona (mimo činů započtených v části A)
Uprav vhodný sešit do podoby knihy a pečlivě do něj ručně přepiš a doplň ilustracemi9) tebou vybraný text v rozsahu min. 5 stran.39) Dílo využij jako dárek, cenu pro vítěze apod.
×