symbol

Indiánský řemeslník - Inanokiwin

A. splň 1 čin/činy:
Získej čin / činy za tři indiánské výrobky, každý z jiného převažujícího materiálu (např. kožený - z látky - ze dřeva).
B. splň 3 činy/podmínky:
činy zaměřené na indiány ze skupiny 2V Přírodní národy a etnika.
čin 3E7 Práce s peřím
čin 3E10 Indiánské malby
Prokaž, že máš základní přehled o jednotlivých oblastech indiánů10) a nejvýznamnějších kmenech v nich. Každou oblast charakterizuj (přírodní podmínky, způsob života a obživy, obydlí, oblečení, předměty denní potřeby, zbraně, ...).
S použitím fotografií, obrázků či výrobků prokaž znalost všech typických rozlišovacích znaků pro určitý indiánský10) kmen (skupinu kmenů): zdobení, střih, tvar oblečení, obydlí, zbraně, nádoby, pouzdra, tašky, ozdoby, symboly, ...).
Pohovoř24) 30 minut nebo napiš17) návodový článek doplněný ilustracemi9) v rozsahu nejméně 5 stran39) o způsobu, jak vyráběli indiáni10) své výrobky.
C. splň 3 činy/podmínky:
činy ze skupiny 3E Indiánské řemeslo (mimo činů započtených v části B) (**)
činy ze skupiny 3H Korálkování, práce z ostnů apod.
Vyrob ze dřeva, proutí, keramiky apod. nádobu dle indiánské předlohy* včetně zpracování materiálu.
Vyrob hudební nástroj, pracovní nástroj, či zbraň apod. dle indiánské předlohy.*
D. splň 3 činy/podmínky:
čin 3U4 Šití liningu
čin 3U5 Šití týpí
čin 4O12 nebo vyrob jiný indiánský10) výrobek pro potřebu rodu‚ kmene apod.  
Přednášej v celkovém rozsahu 2h o indiánské kultuře na veřejnosti, přednášku doplň ukázkami svých výrobků.
Zhotov 4 drobné indiánské10) výrobky pro děti v dětských domovech, pro podobnou skupinu osob, jako ceny do soutěží apod.
Vyučuj (jednotlivce, kmen, skupinu osob, ...) indiánské10) řemeslo v rozsahu nejméně 5 hodin.
*Pokud byl takový výrobek započten v části A, je možno uznat další výrobek jiného typu.
** Pokud nebyl započítán též v sekci A
×