symbol

Fotograf - Odena-gaossed

A. splň 3 činy:
čin 3C1 Fotografie woodcrafterské činnosti
čin 3C4 Fotografická kompozice
čin 3C6 Fotografické techniky nebo čin 3C7 Zpracování snímků
B. splň 3 činy/podmínky:
čin 3C6 Fotografické techniky nebo čin 3C7 Zpracování snímků (mimo činů započtených v části A)
Pohovoř24) 30 minut o historii a současnosti fotografie, zmiň přitom specifiku klasické a digitální fotografie.
Vyjmenuj 5 našich a 5 světových významných osob v oboru fotografie, pohovoř24) celkem 30 minut o jejich životě a díle.
Prokaž,28) že jsi četl dvě odborné publikace o fotografování. Pohovoř24) o jejich obsahu a o tom, co ses v nich naučil.
Prokaž,28) že jsi četl odbornou publikaci (učebnici) amatérského filmování. Pohovoř23) o zásadách a postupu přípravy a realizace amatérského filmu (video).
C. splň 3 čin/činy:
činy 2T1-9 ze skupiny Příroda - lovy beze zbraní.
činy 3C3-5, 3C8-9 ze skupiny Fotografování, filmování. (mimo činů započtených v části A)
D. splň 3 činy/podmínky:
čin 3C2 Promítání
čin 4L7 Fotografická dokumentace
Uspořádej výstavu svých fotografií pro veřejnost nebo se podílej na veřejné výstavě alespoň pěti fotografiemi.
Nauč někoho zásadám správného fotografování, věnuj se mu alespoň 10 hodin.
Uspořádej pro kmen či veřejnost kurz správného fotografování.
×