symbol

Horal - Wadžiwed

A. splň 3 činy:
čin 1E6 Putování v horách
1 čin ze skupiny 1I Horolezectví, jeskyňářství
1 čin ze skupiny 1N Lyžování
B. splň 3 činy/podmínky:
čin 2A4 Souhvězdí
čin 2G4 Předpovídání počasí
čin 2G3 Meteorologické záznamy
1 čin ze skupiny 2H Příroda - geologie
Splň v horách** podmíky některého činu* ze skupiny 2I2U.
čin 2W1 Turistické mapy a náčrty
C. splň 3 činy/podmínky:
čin 1I8 Výstupy ve velehorách (mimo činů započtených v části A)
Táboř41) 30 nocí v horách**
Táboř41) 3 noci v horách** na sněhu (nemusí být za sebou).
Projdi pěšky hřebenovou trasu čtyř našich pohoří,** v každém pohoří alespoň 20 km.
Projdi na lyžích hřebenovou trasu čtyř našich pohoří,** v každém pohoří alespoň 20 km.
D. splň 3 činy/podmínky:
Splň tak, že navštívíš 5 území v horách*, ** čin 4E2 Chráněná území .
Splň tak, že zorganizuješ expedici do hor*,** čin 4F9 Zajištění pěší expedice .
1 čin ze skupiny 4P Zdravověda
Odpracuj v horách** 12 hodin na pomoc přírodě nebo při obnově turistického značení.
Prokaž, že znáš28) zásady bezpečnosti pobytu v horách, používané nouzové signály, tradiční i moderní prostředky používané pro zajištění bezpečnosti, zásady při zbloudění, při nouzovém přenocování v létě i v zimě a zásady pro činnost při nehodě. Pohovoř24) o významu a činnosti Horské služby.
* Pokud máš čin již splněn jinak, splň (doplň) tuto podmínku bez ohledu na to, zda se ti bude pro čin počítat.
** Pojmem "hory" či "pohoří" se zde rozumí pohoří mající horský charakter a dosahující výšky alespoň 1000 m. n. m., přičemž při svém pobytu v horách dosahuješ alespoň občas výšek 800 m. n. m.
×