symbol

Besedník - Tohesakid

A. splň 3 činy/podmínky:
čin 3CC9 Řečnictví nebo čin 3CC10 Vyprávění příběhu
čin 4F3 Zábavný program
Prokaž, že znáš28) zásady pro: uspořádání zábavného programu; konferování; nácvik a hraní divadelního představení; uspořádání naučného programu; recitaci; jeden další druh zábavy. Pohovoř o těchto zásadách 30 minut.
B. splň 3 činy/podmínky:
činy ze skupiny 2D Historie
činy 3D9-11 ze skupiny Hudba.
činy ze skupiny 4O Woodcraft
Zorganizuj pro rod či kmen 3 návštěvy kulturních akcí, pokaždé na akci jiného druhu: zjisti vše potřebné o akci, zajisti vstupenky, dopravu na akci apod., pohovoř s účastníky předem o akci a o tom, co uvidí; po akci se postarej, aby ty nebo někdo jiný provedl zápis do kroniky, kmenového časopisu apod.
C. splň 3 činy:
činy 3D1-6 ze skupiny Hudba.
činy ze skupiny 3V Tanec
činy ze skupiny 3CC Zábava (mimo činů započtených v části A)
D. splň 3 činy/podmínky:
činy ze skupiny 4F Organizování činnosti (mimo činů započtených v části A)
čin 4L8 Diplomy, dekrety, pozvánky
Po dobu půl roku zajišťuj pro rod či kmen pravidelně po většinu týdnů alespoň 10minutové kulturní zpravodajství nebo program související s kulturními žánry.
×