symbol

Znalec lidové kultury - Hitunkankapi

Mistrovství je zaměřeno na českou lidovou kulturu. Je však přípustné plnit toto mistrovství i ve vztahu k jiné srovnatelné, stejně definovatelné evropské oblasti.
A. splň 3 činy/podmínky:
Splň se zaměřením na Evropu čin* 2V5 Obecná etnografie .
Napiš17) pojednání na 5 stran39) nebo přednášej 30 minut plénu22) o etnografickém rozdělení České republiky**, rozveď odlišnosti v kultuře jednotlivých oblastí.
Původní lidovou technikou a pokud možno původním typem nástrojů vyrob50) 5 různých drobných předmětů, např. ošatku, podmalbu na skle, lžičník, píšťalku, vyřezávanou figurku, krajku, ...
B. splň 3 činy/podmínky:
splň pro českou** lidovou kulturu čin* 4B3 Poutní místa .
Napiš17) pojednání na 5 stran39) nebo přednášej 30 minut plénu22) o jedné etnografické oblasti ČR**. Přitom pojednej o těchto bodech: přírodní prostředí, způsob obživy, duchovní tradice, rodinná a výroční obřadnost, slovesnost, technické dovednosti a řemesla, umění, obydlí.
Napiš17) pojednání na 5 stran39) nebo přednášej 30 minut skupině osob35) o základních pojmech, pramenech, technikách a oblastech výzkumu české** etnografie.
Napiš17) pojednání na 5 stran39) nebo přednášej 30 minut skupině osob35) o lidové duchovnosti a obřadnosti. Specifikuj lidovou víru, zhodnoť její odlišnosti od oficiálního proudu křesťanství, vylož podrobně rodinnou a výroční obřadnost, obřadní předměty, symboliku obřadů a předmětů, kosmologii, magii, věštění, ...
Přednášej 30 minut (na veřejnosti, na sněmu, v týpí, pro Velkou lóži, ...) o 10 konkrétních významných dílech nebo místech české** lidové kultury (Třebechovický betlém, skanzen v Rožnově, ...).
C. splň 3 činy/podmínky:
Vyrob50) jiné srovnatelné zvykoslovné předměty nebo splň čin 3BB8 Lidové sváteční výrobky .
splň na téma české** lidové kultury čin* 3CC1-2, 3CC4-6, 3CC8 ze skupiny Zábava.
čin 3D4 Písně přírodních národů
Zatancuj lidový tanec nebo zahraj skupině osob35) na tradiční nástroj.
Splň, tak, aby se jednalo o české** tradiční lidové pokrmy 1 čin* ze skupiny 4G Práce v domácnosti.
Nauč se nějakou složitější lidovou techniku (tkaní, štípání šindelů, výroba keramiky, vyšívání, zpracování vlny, řezbářství, ...) a vyrob s ní 2 výrobky.
Vysvětli význam symbolů a zdobení typického pro českou** lidovou kulturu a použij je k ozdobení 2 svých výrobků, nejlépe denní potřeby. Symboly a ozdoby mohou být jen inspirací, nemusí se jednat o autentické kopie.
D. splň 3 podmínky:
Vyprávěj při různých příležitostech, celkem 60 minut (na veřejnosti, na sněmu, v týpí, pro Velkou lóži, ...) pověsti (legendy, pohádky, bajky, ...) české** lidové kultury.
Pracuj 7 dní, jako průvodce nebo odborný pracovník v muzeu (skanzenu), v němž jsou sbírky vztahující se k české** lidové kultuře.
Nauč někoho nějakou lidovou techniku.
Zorganizuj lidovou zábavu nebo besedu s odborníkem na téma lidová kultura.
Uspořádej (pro kmen, veřejnost, ...) přednášku doplněnou názornými ukázkami (obrázky, video, předměty); nebo publikuj v časopise kmene, Ligy či veřejném periodiku zasvěcený článek.
Jiným významným způsobem přispěj k šíření českých** lidových tradic.
Navštiv tradiční lidovou slavnost (masopustní průvod, jízda králů apod.), předem si zjisti všechny dostupné informace a akci zdokumentuj (fotografie, video, text, ...) tak, aby dokumentaci bylo možné předvést ostatním.
Zorganizuj (pro rod, kmen, rodinu, ...) návštěvu muzea či výstavy se zaměřením na českou** lidovou kulturu; připrav doprovodný komentář a případné další doplňující informace.
Připrav celotáborovou hru s tématikou české** lidové kultury nebo ve kmeni či jiné skupině zaveď nějakou novou tradici, zvyk, obřad, symbol apod., která jí bude inspirována.
*Pokud máš čin již splněn jinak, splň (doplň) tuto podmínku bez ohledu na to, zda se ti bude pro čin počítat.
** Vymezení mistrovství - viz úvod
×