symbol

Posel - Bibaged

Pojmem "zahraničí", "cizinec", "cizí jazyk" apod. se v tomto mistrovství (stejně jako u činů 2B1-3) rozumějí záležitosti týkající se jazyka, který není tvůj rodný jazyk ani s ním není blízce příbuzný (jako slovenština).
A. splň 3 činy:
čin 2B1 Domluva s cizinci
čin 2B2 Překlad
čin 3CC9 Řečnictví
B. splň 3 činy:
čin 2B3 Cizí jazyk
činy ze skupiny 2D Historie
činy ze skupiny 2E Hledání pravdy
činy ze skupiny 4O Woodcraft
C. splň 3 činy/podmínky:
činy 2B4-7 ze skupiny Dorozumívání.
čin 3CC8 Recitace
čin 3CC10 Vyprávění příběhu
činy (mimo skupiny 2B), v nichž máš napsat zprávu (pojednání), splněné tak, že text napíšeš v cizím jazyce
D. splň 3 činy/podmínky:
činy ze skupiny 4B Duchovní život
činy splněné tak, aby šlo o zahraniční akci nebo o akci s účastí cizinců a ty ses domlouval v cizím jazyce ze skupiny 4F Organizování činnosti.
čin 4N6 Studijní výsledky
Zajišťuj 1 den pro ostatní tlumočení na táboře či při kmenové (woodcrafterské) činnosti s účastí cizinců.
Napiš17) do kmenového (woodcrafterského) časopisu překlad či recenzi zahraničního článku (knihy).
×