symbol

Historik - Odena-winini

A. splň 3 činy:
čin 2D1 Symboly naší republiky
čin 2D2 Česká historie
čin 2D5 Historie místa bydliště
B. splň 3 činy:
činy ze skupiny 2C Filozofie
činy ze skupiny 2E Hledání pravdy
čin 2D6 Osobnosti našeho národa
čin 2D7 Historické osobnosti
C. splň 3 činy/podmínky:
činy ze skupiny 2D Historie (mimo činů započtených v části A, B)
činy 3K5-7 ze skupiny Modelářství.
čin 4O1 Historie woodcraftu u nás
čin 4O2 Historie woodcraftu ve světě
Zhotov 10 snímků36) nebo kreseb vztahujících se k historii, pohovoř24) 30 minut o tom, co snímky (kresby) znázorňují čin.
D. splň 3 podmínky:
Publikuj (v časopise kmene, Ligy, v periodiku pro veřejnost, v knize, ...) výsledky tvého bádání v oboru historie kmene, woodcraftu, tábornických organizací či trampingu.
Publikuj (v časopise kmene, Ligy, v periodiku pro veřejnost, v knize, ...) výsledky svého bádání v oboru historie tvé obce, regionu apod.
Uspořádej pro plénum22) přednášku o historii.
Buď průvodcem na celodenním zájezdu či výletu po historických památkách.
Uspořádej (shromáždi, utřiď, ...) archiv kmene, Ligy, obce, nějakého spolku apod.
×