symbol

Znalec savců - Wamakaskan

A. splň 3 čin/činy:
činy ze skupiny 2R Příroda - savci
Charakterizuj7) savce a jednotlivé skupiny našich savců.
B. splň 3 činy/podmínky:
čin 2U1 Pojem ekologie
Splň tak, aby mezi přírodovědci bylo alespoň 5 zoologů* čin 2Y1 Významní přírodovědci .
Prokaž, že znáš28) systematiku savců, zoogeografické oblasti světa a charakteristické zástupce těchto oblastí.
Vysvětli,51) co to jsou pobytové stopy a uveď příklady pobytových stop savců.
C. splň 3 činy/podmínky:
1 čin ze skupiny 2R Příroda - savci (mimo činů započtených v části A)
Podmínky každého činu, v němž budou převažovat savci ze skupiny 2S Příroda - pozorování, dokumentace, stopařství.
Podmínky každého činu, v němž budou převažovat savci ze skupiny 2T Příroda - lovy beze zbraní.
Sleduj v přírodě30) dostatečně dlouhou stopu jednoho savce tak, abys našel a mohl vysvětlit51) 3 děje (např. odpočinek, běh, příjem potravy, značkovací místa, souboje, vzlétnutí apod.). Stopu zakresli a popiš.**
D. splň 3 činy/podmínky:
činy týkající se savců ze skupiny 4D Chovatelství.
Prokaž, že znáš28) které druhy4) savců jsou u nás chráněny a umíš je poznat.
Uspořádej pro skupinu osob půldenní vycházku, na níž ostatním určíš a popíšeš pobytové stopy savců.
Publikuj v časopise kmene, Ligy nebo ve veřejném periodiku zoologický článek s vlastním snímkem36) nebo kresbou savce v přírodě.30)
Podílej se na pomoci savcům v přírodě (zanášení do krmelce, výroba krmelce apod.).
*Pokud máš čin již splněn jinak, splň (doplň) tuto podmínku bez ohledu na to, zda se ti bude pro čin počítat.
**Odpovídá části činu 2S4 Stopování
×