symbol

Znalec rostlin - Wozuti

A. splň 3 čin/činy:
činy ze skupiny 2K Příroda - byliny
činy ze skupiny 2L Příroda - dřeviny
B. splň 3 činy/podmínky:
pro obor botanika splň čin* 2Y3 Vědecké obory .
Prokaž, že znáš28) stavbu a funkci rostlinné buňky.
Prokaž, že znáš28) životní funkce rostlin (fotosyntéza, heterotrofie, dýchání, vodní režim, minerální výživa).
Prokaž, že znáš28) systematiku dělení rostlin.
Prokaž28) a předveď,29) že umíš správně užívat odborné klíče k určování rostlin.
C. splň 3 činy:
činy ze skupiny 2K Příroda - byliny (mimo činů započtených v části A)
činy ze skupiny 2L Příroda - dřeviny (mimo činů započtených v části A)
činy ze skupiny 4C Farmaření
čin 4J1 Chléb lesa
D. splň 3 činy/podmínky:
činy ze skupiny 4A Bylinkářství
činy 4E1-3 ze skupiny Ochrana přírody.
Pořiď 20 kvalitních snímků36) rostlin v přirozeném biotopu a uspořádej z nich kmenovou výstavku s popisky.
Zorganizuj (pro kmen, Ligu, veřejnost, ...) minimálně půldenní botanickou vycházku, na níž ostatním určíš a zajímavě popíšeš rostliny v dané oblasti.
Uspořádej v klubovně či na veřejnosti hodnotnou výstavku pupenů našich dřevin.
*Pokud máš čin již splněn s jiným vědním oborem, splň (doplň) tuto podmínku bez ohledu na to, zda se ti bude pro čin počítat
×