symbol

Znalec ptáků - Bineši

A. splň 3 čin/činy:
činy ze skupiny 2Q Příroda - ptáci
B. splň 2 činy/podmínky:
pro obor ornitologie splň* čin 2Y3 Vědecké obory .
Pohovoř24) 15 minut o historii a současnosti kroužkování ptáků a jeho přínosu pro výzkum života ptactva.
Prokaž, že znáš28) systematiku ptáků.
Popiš, které druhy4) ptáků jsou svým hnízdním výskytem vázány na příslušné biotopy: jehličnatý les, listnatý les, pole a úhory, rybník, rákosiny, rašeliniště, horský potok, skály, lidská sídla.
C. splň 3 činy/podmínky:
činy ze skupiny 2Q Příroda - ptáci (mimo činů započtených v části A)
splň podmínky každého činu tak, aby převažovali ptáci, ze skupiny 2S Příroda - pozorování, dokumentace, stopařství.
splň podmínky každého činu tak, aby převažovali ptáci, ze skupiny 2T Příroda - lovy beze zbraní.
D. splň 3 činy/podmínky:
čin 4E5 Ptačí budka
čin 4E6 Pomůcky pro hnízdění
čin 4E7 Ptačí krmítka
Uspořádej pro skupinu osob35) vycházku zaměřenou na pozorování24) ptáků a určování hlasů v přírodě.30)
Zapoj se do některého odborného programu České společnosti ornitologické (mapování hnízdního rozšíření, sčítání zimujícího ptactva, sledování jarního přeletu ptáků, ...).
*Pokud máš čin již splněn s jiným vědním oborem, splň (doplň) tuto podmínku bez ohledu na to, zda se ti bude pro čin počítat.
×