symbol

Cestovatel - Bebamadisid

A. splň 3 činy/podmínky:
čin 1E1 Vícedenní putování
čin 2W1 Turistické mapy a náčrty
Zúčastni se alespoň 14denního zahraničního zájezdu (putování), který nebyl pořádán cestovní kanceláří (přes ni může být zajištěna pouze doprava) a při němž se nocovalo nejméně na 5 různých místech. Předlož zápisky z této cesty.
B. splň 3 činy/podmínky:
čin 2B1 Domluva s cizinci
čin 2W2 Zeměpisné pojmy
čin 2W3 Cestovatelé a objevitelé
Uspořádej promítání snímků nebo filmů, které dobře zachycují tři tvé cesty, v souladu s podmínkami činů 3C2 nebo 3C9. Promítané materiály musí dobře vypovídat o dané zemi (oblasti) a zachycovat její atmosféru.
Předveď ucelené a pravidelně vedené záznamy z tvých cest za období 2 let (deníky, vandrovní knížku, fotokroniku, ...), které zachycují faktografické údaje i tvé dojmy.
C. splň 3 činy/podmínky:
činy ze skupiny 1E Cestování, chození (mimo činů započtených v části A)
čin 1F4 Táboření s kolem
čin 1N5 Táboření s lyžemi
čin 1V8 Vodácké putování
čin 1V13 Plavba na plachetnici
Najezdi 20 000 km vlakem7) (nepočítají se pravidelné cesty do školy, práce, ...).
D. splň 3 činy/podmínky:
čin 4E2 Chráněná území
činy 4F7-10 ze skupiny Organizování činnosti.
Publikuj 1× v oficiálně registrovaném periodiku nebo 3× v jiném časopise (kmenovém, školním apod.) články z tvých cest.
Uspořádej cestopisnou přednášku pro veřejnost48) či pro akci typu setkání Velké lóže apod. (společnost širší než v rámci jednoho kmene).
Vykonej prospěšnou věc, která bude sloužit neznámým cestovatelům (4I6-7, 4K1, zveřejnění důležitých informací v turistickém časopise apod.).
×