symbol

Znalec malých rostlin - Watokpana

A. splň 3 čin/činy:
činy ze skupin 2I2J
B. splň 3 činy/podmínky:
Splň pro obor botanika s důrazem na botaniku nižších rostlin čin* 2Y3 Vědecké obory .
Prokaž, že znáš28) charakteristiku základní dělení nižších rostlin.
Prokaž a předveď,29) že umíš správně užívat odborné klíče k určování nižších rostlin.
C. splň 3 činy/podmínky:
čin 2I1 Houby nebo čin 2I2 Cizopasné houby (mimo činů započtených v části A)
činy ze skupiny 2J Příroda - lišejníky, mechorosty, kapraďorosty (mimo činů započtených v části A)
Splň pro nižší rostliny podmínku činu* 2S1 Kresby rostlin a živočichů .
čin 2T2 Snímky nižších rostlin
činy 2U1, 2U3-4, 2U6 ze skupiny Příroda - ekologie.
D. splň 3 činy/podmínky:
S uplatněním znalostí nižších rostlin splň čin* 2U8 Ekologické výpravy a hry .
Prokaž, že znáš28) chráněné druhy4) nižších rostlin a biotop, kde se vyskytují.
Připrav 3 jídla z hub pro 3 osoby a dále nasbírej 3 kg hub, zčásti je nalož a z části usuš.
Zorganizuj pro Ligu, kmen či pro veřejnost minimálně půldenní botanickou vycházku, na níž ostatním určíš a zajímavě popíšeš rostliny v dané oblasti se zaměřením na nižší rostliny.
Uspořádej pro kmen, Ligu či veřejnost přednášku o zaměnitelnosti jedlých a jedovatých hub.
*Pokud máš čin již splněn s jiným vědním oborem, splň (doplň) tuto podmínku bez ohledu na to, zda se ti bude pro čin počítat.
×