symbol

Znalec malých bratříčků - Watutka

Pojmem „nižší obratlovci“ se v tomto mistrovství rozumí kruhoústí, paryby, ryby, obojživelníci a plazi.
A. splň 3 činy:
1 čin ze skupiny 2N Příroda - ryby
1 čin ze skupiny 2O Příroda - obojživelníci
1 čin ze skupiny 2P Příroda - plazi
B. splň 3 podmínky:
Pohovoř24) 30 minut o vývoji poznání ve vědních oborech ichtyologie, batrachologie a herpetologie.
Charakterizuj8) nižší obratlovce a prokaž, že znáš28) jejich systematiku.
Urči 3 zástupce54) našich žab podle hlasů.
Pohovoř23) 30 minut o fylogenetickém vývoji nižších obratlovců.
Prokaž,28) že se umíš správně orientovat v příručkách a víš, jak správně určovat nižší obratlovce.
C. splň 3 činy:
činy ze skupiny 2N Příroda - ryby (mimo činů započtených v části A)
činy ze skupiny 2O Příroda - obojživelníci (mimo činů započtených v části A)
činy ze skupiny 2P Příroda - plazi (mimo činů započtených v části A)
čin 2U7 Ekologie ryb
D. splň 3 činy/podmínky:
čin 4D1 Akvárium
čin 4D2 Terárium
Proveď průzkum vybraného území a pořiď soupis druhů4) nižších obratlovců, které se zde vyskytují.
Zúčastni se některého z projektů na praktickou ochranu nižších obratlovců.
Zorganizuj (pro kmen, Ligu, veřejnost, ...) minimálně půldenní vycházku, na níž ostatním určíš a zajímavě popíšeš nižší obratlovce v dané oblasti.
Napiš17) pojednání o nižších obratlovcích, které bude publikováno v časopise kmene, Ligy nebo ve veřejném periodiku.
Uspořádej pro plénum22) hodinovou přednášku (besedu) o nižších obratlovcích nebo výstavku vlastních kvalitních snímků36) 10 zástupců54) nižších obratlovců.
×