symbol

Znalec hmyzu - Tapopuska

A. splň 3 čin/činy:
činy ze skupiny 2M Příroda - bezobratlí
B. splň 3 činy/podmínky:
Splň pro obor entomologie čin* 2Y3 Vědecké obory .
Prokaž, že znáš28) systematiku bezobratlých.
Prokaž, že znáš28) anatomii bezobratlých a umíš se správně orientovat v příručkách a určovacích klíčích.
Popiš, které druhy4) bezobratlých mohou představovat nebezpečí pro člověka (jedovaté druhy, cizopasníci, škůdci, přenašeči nákazy) a způsob ochrany proti nim.
Vysvětli51) tyto pojmy: larva, nymfa, imago, nedokonalá přeměna, dokonalá přeměna.
C. splň 3 činy/podmínky:
činy ze skupiny 2M Příroda - bezobratlí (mimo činů započtených v části A)
činy týkající se bezobratlých 2T5, 2T9-10 ze skupiny Příroda - lovy beze zbraní.
Předlož záznamy53) o pozorování24) bezobratlých ze 3 biotopů doplněné seznamem pozorovaných druhů.4)
D. splň 3 činy/podmínky:
čin 4D11 Chov včel
čin 4D16 Chov bezobratlých
Prokaž, že znáš28) chráněné druhy4) bezobratlých a biotop, v němž se vyskytují.
Publikuj v časopise kmene, Ligy nebo ve veřejném periodiku svůj článek o bezobratlých.
Uspořádej pro skupinu osob vycházku zaměřenou na určování bezobratlých v přírodě30).
Uspořádej kmenovou výstavku svých fotografií nebo kreseb bezobratlých s popisky.
*Pokud máš čin již splněn s jiným vědním oborem, splň (doplň) tuto podmínku bez ohledu na to, zda se ti bude pro čin počítat.
×