symbol

Přítel divočiny - Ganamenima

A. splň 3 činy:
čin 1E2 Putování neznámým územím
čin 2U1 Pojem ekologie
čin 4E2 Chráněná území
B. splň 3 činy/podmínky:
nejvýše 2 činy ze skupin 2I2R.
činy 2U2-7 ze skupiny Příroda - ekologie.
Splň pro obor ekologie* činy ze skupiny 2Y Věda.
čin 4E1 Historie ochrany přírody
C. splň 3 činy:
čin 1E8 Putování mimo stezky
činy ze skupiny 2S Příroda - pozorování, dokumentace, stopařství
činy ze skupiny 2T Příroda - lovy beze zbraní
D. splň 3 činy/podmínky:
čin 2U8 Ekologické výpravy a hry
činy 4E3-7 ze skupiny Ochrana přírody.
čin 4F2 Organizování ochranářských akcí
Uspořádej pro plénum22) přednášku, týkající se aktuálního stavu/problému na téma ochrany přírody, ekologie atd. Prokaž,28) že pravidelně sleduješ jedno periodikum zaměřené na ekologii či ochranu přírody.
Publikuj v časopise kmene, Ligy nebo veřejném periodiku 3 články na téma ekologie, ochrana přírody.
*Pokud máš čin již splněn s jiným vědním oborem, splň (doplň) tuto podmínku bez ohledu na to, zda se ti bude pro čin počítat.
×