symbol

Lovec beze zbraní - Gaossed

A. splň 3 činy:
čin 2S3 Určování stop
čin 2S9 Den v přírodě
1 čin ze skupiny 2T Příroda - lovy beze zbraní
B. splň 3 činy/podmínky:
1 čin ze skupin 2I2L
1 čin ze skupin 2M2R
čin 3C4 Fotografická kompozice
čin 4E1 Historie ochrany přírody
Přečti 4 knihy popisující život v přírodě: 2 od Setona, 2 od dalších autorů.
C. splň 3 čin/činy:
činy ze skupiny 2S Příroda - pozorování, dokumentace, stopařství (mimo činů započtených v části A)
činy ze skupiny 2T Příroda - lovy beze zbraní (mimo činů započtených v části A)
D. splň 3 činy/podmínky:
čin 4E2 Chráněná území
činy 4E5-7 ze skupiny Ochrana přírody.
Uspořádej (pro kmen, Ligu, veřejnost, ...) výstavku svých snímků či kreseb s tématikou rostlin či živočichů ve volné přírodě.
Uspořádej pro skupinu osob35) vycházku zaměřenou na pozorování27) živočichů v přírodě.30)
Publikuj v časopise kmene, Ligy nebo ve veřejném periodiku přírodopisný článek s tvým snímkem36) nebo kresbou živočicha či rostliny v přírodě30),31) nebo publikuj 5 takových snímků (kreseb).
×