symbol

Lesník - Mitigwakid

A. splň 3 činy:
čin 2L1 Jehličnany
čin 2L2 Listnaté stromy
čin 2L3 Keře
B. splň 3 činy/podmínky:
1 čin ze skupiny 2G Meteorologie
čin 2L4 Dřeviny v zimě
čin 2L5 Plody
činy ze skupiny 2U Příroda - ekologie
Prokaž, že znáš28) lesní stupně ve střední Evropě, jejich výškový rozsah, klimatické podmínky a charakteristickou vegetaci.
Prokaž, že znáš28) hlavní živé i neživé činitele poškozující les a způsob ochrany proti nim.
C. splň 3 činy/podmínky:
Splň tak, že budeš měřit výšku stromů* čin 2F5 Táborová geometrie .
činy ze skupiny 2J Příroda - lišejníky, mechorosty, kapraďorosty
1 čin ze skupiny 2K Příroda - byliny
čin 3B3 Práce s dřevorubeckým nářadím
Odhadni výšku a hmotnost dřeva v m3 nejméně 10 stromů s odchylkou nejvýše 20 %.
D. splň 3 činy/podmínky:
činy 3B1-2, 3B4-5 ze skupiny Dřevorubectví.
1 čin ze skupiny 4E Ochrana přírody
Splň podmínku c) [Etiketa putovního táboření] činu 4O10 Etiketa táboření .
Vyjednej a sám zorganizuj sázení stromků v lese, přičemž splníš alespoň jednu z podmínek:
a) sázení se zúčastní nejméně 10 lidí včetně tebe;
b) sám vysázíš nejméně 100 stromků na místě určeném odborníkem.
Zorganizuj (nebo sám uspořádej) přednášku, výpravu, besedu (pro kmen, Ligu, veřejnost, ...) se zaměřením na užitečnost lesa a správné lesní hospodaření.
*Pokud máš čin již splněn jinak, splň (doplň) tuto podmínku bez ohledu na to, zda se ti bude pro čin počítat. 
×