symbol

Hvězdář - Gidžiged

A. splň 3 činy/podmínky:
čin 2A4 Souhvězdí
čin 2A5 Znalost vesmíru
Sám zaměř dalekohled (hvězdářský nebo jiný) a splň s ním 3 podmínky:
a) pozoruj 4 měsíce Jupiteru nebo prstence Saturnu;
b) pozoruj dvojhvězdu, která není viditelná jako dvojhvězda pouhým okem;
c) pozoruj mlhovinu, hvězdokupu nebo jiný objekt, který není viditelný pouhým okem.
B. splň 3 činy/podmínky:
čin 2A1 Astronomie v historii
Pohovoř24) 30 minut o současných metodách pozorování vesmíru.
Pohovoř24) 30 minut o historii a současnosti kosmonautiky a o přínosu výzkumu vesmíru pro lidstvo.
Prokaž,28) že jsi přečetl 3 odborné knihy o astronomii.
Pohovoř24) 15 minut na jedno z témat: Kosmologie - Vznik vesmíru - Kvantová fyzika - Teorie relativity.
C. splň 3 činy/podmínky:
čin 2A2 Hvězdy a vesmírné objekty
čin 2A6 Astronomická orientace
Pozoruj tři neobvyklé a nepravidelné jevy (kometu, konjunkci, zatmění, ...).
Pořiď zdařilý snímek36) noční oblohy nebo některého objektu na obloze.
Předlož zápisy alespoň 30 astronomických pozorování v různých dnech v jednom kalendářním roce.13)
D. splň 3 činy/podmínky:
čin 2A3 Sluneční hodiny
čin 2W2 Zeměpisné pojmy
Navštiv 5 různých hvězdáren (planetárií), podej o těchto objektech písemnou zprávu.
Přednášej kmeni 30 minut pod hvězdnou oblohou o hvězdách a vesmíru.
Připrav ve kmeni 3 lidi tak, aby si splnili čin ze skupiny 2A Astronomie.
×