symbol

Farmář - Kitigewin

A. splň 3 činy:
čin 4C2 Okrasné květiny
čin 4C4 Zelenina
čin 4C5 Sklizeň ovoce
B. splň 3 činy/podmínky:
čin 2G4 Předpovídání počasí
čin 2K3 Plevele
Pohovoř23) 30 minut o půdních typech, vhodných rostlinách a sezonnosti pěstování hospodářských rostlin.
Popiš alespoň 10 zástupců54) škůdců na zahradě a na poli a způsob ochrany proti nim.
Pohovoř23) 30 minut o zásadách správného způsobu pěstování rostlin (péče, hnojení, skladování, zpracování, ...) a o druzích rostlin vhodných pro správnou výživu.
C. splň 3 čin/činy:
činy 4C1, 4C3, 4C6-9, 4C13 ze skupiny Farmaření.
Prokaž, že znáš28) správné používání nejméně 15 druhů zahradnických a zemědělských nástrojů (kosa, hrábě, vidle, podávky, ...).
D. splň 3 činy/podmínky:
činy 4C10-12 ze skupiny Farmaření.
čin 4G13 Zavařování ovoce
čin 4G14 Zavařování zeleniny
Odpracuj nejméně 40 hodin na kultivaci táborové louky (kosení, hrabání, urovnání terénu, odstraňování náletů, odvodňování, ...).
×