symbol

Zvěd - Mikan

A. splň 3 činy/podmínky:
čin 1S4 Zapamatování cesty
čin 2W1 Turistické mapy a náčrty
Prokaž, že umíš28) určit světové strany pomocí Slunce, Měsíce, porovnání mapy s terénem a podle různých přírodních a dalších jevů.
B. splň 3 činy/podmínky:
činy 2B1-3 ze skupiny Dorozumívání.
čin 2D5 Historie místa bydliště
čin 2W2 Zeměpisné pojmy
činy ze skupiny 2F Měření a odhady
Prokaž, že znáš28) 10 šifer a umíš vyluštit zašifrované texty.
C. splň 3 čin/činy:
1S1-2, 2S4, 2S9, 2W4
D. splň 3 činy/podmínky:
čin 4N5 Mlčení
čin 4P2 Ošetření ran
Při dvoudenním putování skupiny osob neznámým terénem zajišťuj veškerou orientaci skupiny, aniž zabloudíš.
Prokaž, že dobře znáš okolí 2 km od svého domova a víš, kde je nejbližší policejní stanice, nemocnice, lékař, lékárna, telefon, pošta, autoopravna, benzínová pumpa, zámečník, truhlář, nádraží.
Připrav pro rod nebo kmen 10 stopařských her.
×