4P Zdravověda

VL + ML

4P1 Nemoci a úrazy

 • Popiš správný postup první pomoci u šoku, vysokých horeček, angíny, nachlazení, prudkých bolestí břicha, průjmu, bolestí zubů, omrznutí, popálenin, dušení cizím tělesem, otravy, uštknutí jedovatým hadem, odstranění klíštěte, krvácení z nosuČIN
 • Splň ČIN a dále popiš další způsob léčby výše uvedených případů, možné následky a komplikace, použití lékůVELKÝ ČIN

4P2 Ošetření ran

 • Podrobně popiš ošetření tržných, řezných a zhmožděných ran, postup při tepenném krváceníČIN
 • Poskytni skutečnou první pomoc při vážném poraněníVELKÝ ČIN

4P3 Ošetření zlomenin

 • Popiš ošetření zlomenin dolní čelisti, končetin, prstů a páteře. Předveď29) improvizované znehybnění na pěti různých místech tělaČIN
 • Splň ČIN a dále popiš a předveď29) ošetření u zlomenin žeber, klíční kosti, popiš zásady při vykloubení ramene, obvaž oko a uchoVELKÝ ČIN
29) Předveď
předveď (prakticky) odborníkovi19). Ten může dávat doplňující otázky.
19) Odborník
člověk, který:
a) daný obor vystudoval či studuje, pracuje v tomto oboru nebo v něm má hluboké znalosti;
b) zajímá se o daný obor, sám tento čin splnil a může své znalosti doložit dalšími fakty (další příbuzné činy, mistrovství, ceny v soutěžích, výsledky v soutěžích apod.).

4P4 První pomoc

 • Podrobně popiš a předveď29) resuscitaci při dechové a srdeční zástavěČIN
 • Poskytni takovou pomoc ve skutečném případěVELKÝ ČIN
29) Předveď
předveď (prakticky) odborníkovi19). Ten může dávat doplňující otázky.
19) Odborník
člověk, který:
a) daný obor vystudoval či studuje, pracuje v tomto oboru nebo v něm má hluboké znalosti;
b) zajímá se o daný obor, sám tento čin splnil a může své znalosti doložit dalšími fakty (další příbuzné činy, mistrovství, ceny v soutěžích, výsledky v soutěžích apod.).

4P5 Životospráva

 • Přednášej ve kmeni 30 minut na téma styl a význam správné životosprávy v souladu se současnými vědeckými poznatkyČIN
 • Přednášej takto 60 minut a prokaž, že se sám těmito zásadami důsledně řídíšVELKÝ ČIN
VL

4P6 Zkouška červeného kříže

 • Slož zkoušku Červeného kříže nebo jiného odpovídajícího kurzu (např. vodní záchranář)ČIN
 • Slož předepsané zkoušky a 3× vykonávej funkci zdravotníka na táboře, při níž nebudou shledány závažné nedostatkyVELKÝ ČIN

4P7 Dárce krve

 • Staň se dárcem krve a 3× daruj krevČIN
 • Daruj krev 10× nebo 1× daruj kostní dřeňVELKÝ ČIN

4P8 Jedovaté rostliny

 • Prokaž, že znáš 10 jedovatých rostlin. Popiš, jak rozpoznat příznaky otravy a jak postupovat v případě otravyČIN
 • Prokaž takto znalost celkem 20 druhů rostlin, hub a živočichůVELKÝ ČIN
×