4O Woodcraft

VL + ML

4O1 Historie woodcraftu u nás

 • Napiš17) studii v rozsahu 5 stran39), v níž popíšeš historii woodcraftu u nás (LLM, Psohlavci, Děti Živěny, ISAW, …), nebo o tom přednášej 20 minut skupině osob35)ČIN
 • Napiš17) takovou studii v rozsahu 15 stran39) (nebo přednášej 60 minut)VELKÝ ČIN
ML: Pohovoř 10 minut o historii woodcraftu u nás.
17) Napiš
musí být napsána původní práce na příslušný čin. Sestavení a úpravu dříve napsaných textů v počítači nelze uznat.
35) Skupina osob
nejméně tři osoby (kromě tebe).
39) Strana
rozumí se normovaná strana strojopisu, tj. 30 řádků po 60 znacích.

4O2 Historie woodcraftu ve světě

 • Napiš17) studii v rozsahu 5 stran39), v níž popíšeš historii woodcraftu ve světě a uvedeš základní údaje o jednotlivých organizacích, nebo o tom přednášej 20 minut skupině osob35)ČIN
 • Napiš17) takovou studii v rozsahu 15 stran39) (nebo přednášej 60 minut)VELKÝ ČIN
ML: Pohovoř 10 minut o historii woodcraftu ve světě.
17) Napiš
musí být napsána původní práce na příslušný čin. Sestavení a úpravu dříve napsaných textů v počítači nelze uznat.
35) Skupina osob
nejméně tři osoby (kromě tebe).
39) Strana
rozumí se normovaná strana strojopisu, tj. 30 řádků po 60 znacích.

4O3 Historie tábornictví u nás

 • Napiš17) studii v rozsahu 5 stran39), v níž popíšeš historii našich hnutí dětí, mládeže a dospělých, které používají tábornické prvky (skautské organizace, ČTU, tramping, euroindiáni, …), nebo o tom přednášej 20 minut skupině osob35)ČIN
 • Napiš17) studii v rozsahu 15 stran39), v níž porovnáš myšlenky, cíle a prostředky těchto hnutí a organizací – společné prvky a rozdíly (nebo přednášej 60 minut). Jedno hnutí (organizaci) zde podrobně rozveďVELKÝ ČIN
ML: Pohovoř 10 minut o historii tábornictví u nás.
17) Napiš
musí být napsána původní práce na příslušný čin. Sestavení a úpravu dříve napsaných textů v počítači nelze uznat.
35) Skupina osob
nejméně tři osoby (kromě tebe).
39) Strana
rozumí se normovaná strana strojopisu, tj. 30 řádků po 60 znacích.

4O4 Historie tábornictví ve světě

 • Napiš17) studii v rozsahu 5 stran39), v níž popíšeš historii hnutí dětí, mládeže a dospělých, která používají tábornické prvky (skautské organizace, YMCA, YWCA, …) ve světě, nebo o tom přednášej 20 minut skupině osob35)ČIN
 • Napiš17) studii v rozsahu 15 stran39), v níž porovnáš myšlenky, cíle a prostředky těchto hnutí a organizací – společné prvky a rozdíly (nebo přednášej 60 minut). Jedno hnutí (organizaci) zde podrobně rozveďVELKÝ ČIN
ML: Pohovoř 10 minut o historii tábornictví ve světě.
17) Napiš
musí být napsána původní práce na příslušný čin. Sestavení a úpravu dříve napsaných textů v počítači nelze uznat.
35) Skupina osob
nejméně tři osoby (kromě tebe).
39) Strana
rozumí se normovaná strana strojopisu, tj. 30 řádků po 60 znacích.

4O5 Četba E. T. Setona

 • Přečti 4 knihy od Setona a pohovoř o jejich smyslu a obsahu, o každé knize 10 minut, nebo napiš17) úvahu celkem na 4 strany39)ČIN
 • Přečti 8 knih od Setona a pohovoř o jejich smyslu a obsahu, o každé knize 20 minut, nebo napiš17) úvahu celkem na 8 stran39)VELKÝ ČIN
17) Napiš
musí být napsána původní práce na příslušný čin. Sestavení a úpravu dříve napsaných textů v počítači nelze uznat.
39) Strana
rozumí se normovaná strana strojopisu, tj. 30 řádků po 60 znacích.

4O6 Tábornická literatura

 • Přečti knihu od každého z těchto autorů: J. Foglar, M. Zapletal, M. Nevrlý, V. Břicháček, M. Vosátka, 1 další autor s tábornickou tématikou. Pohovoř nebo napiš17) úvahu o jejich smyslu a obsahuČIN
 • Přečti celkem 12 knih od výše uvedených autorů, přičemž každý z nich musí být zastoupen alespoň 1 knihou. Pohovoř nebo napiš17) úvahu o jejich smyslu a obsahuVELKÝ ČIN
ML: Přečti knihu od každého z těchto autorů: J. Foglar, M. Zapletal, M. Vosátka, 1 další autor s tábornickou tématikou. Pohovoř o smyslu a obsahu těchto knih.
17) Napiš
musí být napsána původní práce na příslušný čin. Sestavení a úpravu dříve napsaných textů v počítači nelze uznat.

4O7 Příprava sněmu

Zhotov sám v rámci přípravy sněmu (Pokud má tvůj kmen specifické zvyklosti pro přípravu sněmu a práce je stejně náročná, můžeš postupovat podle nich):
a) zbuduj hranici (ústřední oheň);
b) vyrob 5 pochodní a hraničky 4 světel;
c) vyrob sedačky (lavice).
 • 1 podmínkaČIN
 • 2 podmínkyVELKÝ ČIN
VL

4O8 Filozofie woodcraftu

 • Přednášej skupině osob35) o filozofii woodcraftu 30 minutČIN
 • Napiš17) studii o filozofii woodcraftu, z jakých filozofií nebo náboženství E. T. Seton vycházel nebo mohl vycházet, v rozsahu 10 stran39)VELKÝ ČIN
Doporučená díla3): Seifert, M.: Životem a přírodou k čistému lidství; Seton, E. T.: Cesta životem a přírodou, Poselství rudého muže.
3) Doporučená díla
výběr je pouze orientační a slouží k uvedení do problému.
17) Napiš
musí být napsána původní práce na příslušný čin. Sestavení a úpravu dříve napsaných textů v počítači nelze uznat.
35) Skupina osob
nejméně tři osoby (kromě tebe).
39) Strana
rozumí se normovaná strana strojopisu, tj. 30 řádků po 60 znacích.

4O9 Filozofie čtyřnásobného zákona

Napiš17) vlastní úvahu na jedno z následujících témat a použij přitom myšlenek filozofů, kteří o tom něco říkají: Posvátný oheň. Oheň a jeho kouzlo. Co lidem přináší oheň dnes a kdysi. (Doporučené dílo3): Bašlár: Plamen svíce). Čistota člověka. Čistota člověka a jeho místa. Co je to být čistý? Čistota jednání. Tělo a duch. Co je to tělo? Co je to duch? Jaký je mezi nimi vztah? Proč to lidi zajímá? Proč musí být tělo zdravé? Příroda. Co je to příroda? Je člověk jejím poddaným nebo pánem? Moudrost. Proč se říká, že čestné slovo je svaté? Pravda. Poctivá hra. Co je to hra? Proč je nutné hrát poctivě? Pokora. Víra. Velký Duch. V co a proč věřit. Respektování víry jiných. Filozofie náboženství. Odvaha. Strach. Strach je u kořene každého zla. Neohroženost znamená sílu. Úcta ke starším. Úcta. Mlčení. Poslušnost. Slyšení. Sebeovládání. Laskavost. Služba. Pomoc. Radost života. Raduj se z toho, že žiješ. Poděl se o tu radost s druhými. Řeč. Jak se lidé dorozumívají. Lesní moudrost. Čtyřnásobný zákon. Co je to zákon? Symbolika čísel. Právo. Pocta. Hodnoty. Čas a prostor jako protivník. Ideální hrdina. Co je to hrdina? Malebnost ve všem. Kouzlo. Krása. Lék na obloze. Slunce, vesmír, pobyt v přírodě. Mír noci. Severní hvězda. Vigilie v noci. Lesní chléb. Jídlo. Jak jíme. Proč jíme společně? Kruh. Kruhové věci. Sněmovní kruh. Život jako kruh apod.
 • 3 témata, celkem 5 stran39)ČIN
 • 6 témat, celkem 10 stran39)VELKÝ ČIN
3) Doporučená díla
výběr je pouze orientační a slouží k uvedení do problému.
17) Napiš
musí být napsána původní práce na příslušný čin. Sestavení a úpravu dříve napsaných textů v počítači nelze uznat.
39) Strana
rozumí se normovaná strana strojopisu, tj. 30 řádků po 60 znacích.

4O10 Etiketa táboření

Pohovoř23) o smyslu a základních zásadách dodržování pravidel, zvyků a malebnosti při táboření podle jedné z následujících podmínek. Prokaž, že umíš tyto zásady dodržovat v praxi:
a) ETIKETA TÁBORA – měj hlavní slovo při správném výběru nového místa a uspořádání tábořiště pro tábor kmene. Zdůvodni tato rozhodnutí.
b) ETIKETA V TÝPÍ – měj hlavní slovo při stylovém zařizování týpí. Pro zvýšení malebnosti použij i své předměty. Při táboření vykládej o historii a indiánských zvycích v týpí.
c) ETIKETA PUTOVNÍHO TÁBOŘENÍ – při putovním táboření43) prokaž cit pro tyto věci: jednoduché táboření a přespávání v přírodě; způsob přesunu do přírody; výzbroj a výstroj (stylovost, praktičnost, malebnost); chování v přírodě; použití ohně a úcta k němu; výběr místa na táboření; nakládání s odpadky, opuštění (zahlazení) tábořiště.
 • 1 podmínkaČIN
 • 2 podmínkyVELKÝ ČIN
23) Pohovoř (1)
pohovoř před odborníkem19). Ten může dávat doplňující otázky.
19) Odborník
člověk, který:
a) daný obor vystudoval či studuje, pracuje v tomto oboru nebo v něm má hluboké znalosti;
b) zajímá se o daný obor, sám tento čin splnil a může své znalosti doložit dalšími fakty (další příbuzné činy, mistrovství, ceny v soutěžích, výsledky v soutěžích apod.).
43) Táboř (1)
přespi v přírodě ve stanu, přístřešku, pod širákem, v jeskyni apod. – ne v chatě, srubu či seníku. Nepočítá se spaní v autokempu.

4O11 Obřadní předměty

Vyrob50):
a) ručně šitou woodcrafterskou vlajku s koženým třepením;
b) zdobené woodcrafterské pasovací kopí s pery;
c) 5 ozdobných svícnů (z keramiky, dřeva, kovu apod.) a obřadní plátno se symbolem 4násobného ohně (pro sněmy v místnosti).
 • 1 podmínkaČIN
 • 2 podmínkyVELKÝ ČIN
Tento čin mohou plnit pouze členové přijatí do Velké Lóže se souhlasem náčelníka a ohnivce kmene.
50) Vyrob
rozumí se výroba z materiálů, které je možno koupit i v obchodě, není-li stanoveno jinak. Nelze vyrábět ze stavebnice či polotovarů, umožňujících sestavením vznik jednoznačně definovaného výrobku.

4O12 Zvláštní obřadní předměty

Vyrob50) pro potřeby sněmů a obřadů kmene obřadní předměty podle zvyklostí a tradic kmene: kmenový štít, kmenové roucho, štíty rodu, kmenový wampum či jiný stejně pracný předmět.
 • 1 předmětČIN
 • 2 předměty různého druhuVELKÝ ČIN
Tento čin mohou plnit pouze členové přijatí do Velké Lóže se souhlasem náčelníka a ohnivce kmene.
50) Vyrob
rozumí se výroba z materiálů, které je možno koupit i v obchodě, není-li stanoveno jinak. Nelze vyrábět ze stavebnice či polotovarů, umožňujících sestavením vznik jednoznačně definovaného výrobku.

4O13 Woodcrafterské obřady

Pohovoř23) o významu obřadů v lidské společnosti a o zvláštním postavení obřadů ve woodcrafterské činnosti. Dále:
a) řiď celý obřad initi včetně modlitby;
b) proveď obřad očištění místa (vysvěcení týpí, …);
c) řiď jiný významný specifický obřad (kmene, LLM, …).
 • 1 podmínkaČIN
 • 2 podmínkyVELKÝ ČIN
Tento čin mohou plnit pouze členové přijatí do Velké Lóže se souhlasem náčelníka a ohnivce kmene.
23) Pohovoř (1)
pohovoř před odborníkem19). Ten může dávat doplňující otázky.
19) Odborník
člověk, který:
a) daný obor vystudoval či studuje, pracuje v tomto oboru nebo v něm má hluboké znalosti;
b) zajímá se o daný obor, sám tento čin splnil a může své znalosti doložit dalšími fakty (další příbuzné činy, mistrovství, ceny v soutěžích, výsledky v soutěžích apod.).

4O14 Vedení sněmu

 • Řiď 2× sněm kmene (skupiny kmenů, LLM), kterého se zúčastní alespoň 10 osob. Prokaž, že znáš28) všechny obřady sněmu (zahajovací sněmovní obřad svého kmene, úplnou citaci woodcrafterského zákona, obřady udílení a pasování, modlitbu kmene Omaha, …). Připrav program, který musí obsahovat podstatné body sněmování dle KLMČIN
 • Řiď takto 5 sněmů, z toho alespoň 1× sněm více kmenů (oblasti, LLM)VELKÝ ČIN
Tento čin mohou plnit pouze členové přijatí do Velké Lóže se souhlasem náčelníka a ohnivce kmene.
28) Prokaž, že znáš (umíš)
popiš či předveď odborníkovi19). Ten může dávat doplňující otázky.
19) Odborník
člověk, který:
a) daný obor vystudoval či studuje, pracuje v tomto oboru nebo v něm má hluboké znalosti;
b) zajímá se o daný obor, sám tento čin splnil a může své znalosti doložit dalšími fakty (další příbuzné činy, mistrovství, ceny v soutěžích, výsledky v soutěžích apod.).
×