4N Vůle

VL + ML

4N1 Laskavá mluva

Bez přerušení nevyslov žádné mrzuté, netrpělivé nebo hněvivé či nelaskavé slovo:
 • 1 měsíc15)ČIN
 • 3 měsíce15)VELKÝ ČIN
15) Měsíc
1 měsíc – např. od 18. 2. do 17. 3. atd.

4N2 Nepříjemná povinnost

Bez přerušení dobrovolně vykonávej každý den bez projevů nechuti nějakou nepříjemnou povinnost:
 • 3 měsíce15)ČIN
 • 6 měsíců15)VELKÝ ČIN
Nemůžeš-li plnit určitý den z důvodu nepřítomnosti – např. výpravy kmene, můžeš tento den přerušit. Dobu plnění musíš úměrně prodloužit.
15) Měsíc
1 měsíc – např. od 18. 2. do 17. 3. atd.

4N3 Odpírání hmotné věci

Bez přerušení si odepírej nějakou hmotnou věc, kterou máš velmi rád, ale můžeš se bez ní obejít:
 • 3 měsíce15)ČIN
 • 6 měsíců15)VELKÝ ČIN
15) Měsíc
1 měsíc – např. od 18. 2. do 17. 3. atd.

4N4 Přemáhání slabosti

Bez přerušení přemáhej svoji velkou slabost:
 • 3 měsíce15)ČIN
 • 6 měsíců15)VELKÝ ČIN
Nemusíš uvést, co to je, splnění potvrď čestným slovem.
15) Měsíc
1 měsíc – např. od 18. 2. do 17. 3. atd.

4N5 Mlčení

 • Nepromluv po dobu 24 hodin. Většinu dne přitom musíš trávit ve společnosti ostatníchČIN
 • Nepromluv takto po dobu 3 dnůVELKÝ ČIN

4N6 Studijní výsledky

 • Dosáhni vyznamenání na vysvědčení řádného (večerního, dálkového) studia školy, nebo dosáhni v jednom semestru VŠ průměr známek lepší než 1,5; nebo úspěšně absolvuj kurz nejméně pololetního studia, na který ses přihlásil nad rámec svých pracovních povinností (rozumí se poslední vysvědčení [semestr] před žádostí o čin)ČIN
 • Totéž po 3 roky za sebou (pololetí i konec roku), resp. 5 semestrů za sebou nebo 3 kurzyVELKÝ ČIN
ML: Dosáhni vyznamenání na vysvědčení (rozumí se poslední vysvědčení před žádostí o čin).
VL

4N7 Pravidelný půst

1 den v týdnu (pokaždé ve stejný den) zachovej půst, při němž můžeš pít jen vodu nebo neslazenou minerálku (jíst můžeš nejvýše suchý chléb nebo uvařenou rýži):
 • po 20 týdnů následujících po soběČIN
 • po 50 týdnů následujících po soběVELKÝ ČIN
Při nemoci je možno zkoušku přerušit.
×